Etikettarkiv: Kontor

jobba på kontor

Har du rätt kontor för din verksamhet?

Alla har vi nog någon gång tänkt tanken att starta eget företag. Även om det finns många egenföretagare i vårt avlånga land så är det ändå få som verkligen vågar ta steget. Fördelarna meden anställning är många. Men det finns också nackdelar. Läs vidare i så skall vi redogöra för några tankar kring detta.

Fördelar med anställning

För det första så är det en större trygghet att vara anställd jämfört med att vara egenföretagare. Lönen kommer in varje månad och även om det naturligtvis sker varsel och uppsägningar på svensk arbetsmarknad så är det, relativt sett, sällan som anställda blir uppsagda. Man vet helt enkelt vad man får utan att man behöver riskera så mycket förutom sin tid när det kommer till att vara anställd. Dessutom så har man access till arbetskamrater på en arbetsplats, något som inte skall underskattas för en social varelse som människan. Jobbar man hos en arbetsgivare som vill satsa på sina anställda så är det inte heller omöjligt att man får möjlighet att utveckla sig genom utbildningar (som arbetsgivaren betalar) och ökat ansvar.

Nackdelar med anställning

Även om det finns många fördelar med en anställning så finns det också en del nackdelar. Kanske bär man inom sig en dröm om att göra något eget, starta ett företag. Att vara anställd gör det paradoxalt sett svårare för många eftersom människan är trygghetssökande och har en trygg anställning så kan det därför vara svårt att släppa den även om man innerst inne vet att man vill göra något annat. Många som blivit uppsagda och därmed tvingade att hitta på något annat, exempelvis starta eget, vittnar om att uppsägningen är det bästa som hänt dem. Hade de aldrig blivit uppsagda så hade de inte fått den där ”knuffen” som gjorde att de följde sin dröm och startade ett nytt liv som egenföretagare.

Tänk om man inte trivs med chefen eller kollegorna? På många arbetsplatser finns dessutom olika former av mobbning. Detta är problem som inte alla gånger är så lätta att handskas med för en anställd. Trivs man inte med chefen så krävs ett enormt mod hos den anställde att ta upp detta med den densamma eftersom man i i beroendeställning. Att ha en dålig relation med sin chef är inget att rekommendera och något som verkligen kan vara en nackdel med att vara anställd.

En annan nackdel med en anställning kan vara att man måste lägg flera timmar per dag för att pendla från och till arbetsplatsen. Alla vi som bor i Stockholm vet hur jobbigt detta kan vara, särskilt om man bor på ena sidan stan och jobbar på den andra.

Fördelar med eget företag

Tänk att få jobba med precis det man tycker är kul. Tänk även att kunna bestämma själv vart man vill jobba. Kanske väljer man ett kontor i huset bredvid där man bor eller så väljer man ett kontorshotell i city. Utöver detta så kan man även välja vem eller vilka man vill jobba med och vilka kunder man vill ha. Det är några av de fördelar man åtnjuter som egenföretagare – man får helt enkelt en betydligt större frihet att utforma sitt arbetsliv. Vissa nöjer sig med att ha en liten firma med endast sig själv som anställd medan andra bygger företag som Google, Microsoft eller IKEA. Det är bara drömmarna som sätter stopp för hur långt man kan gå som egenföretagare även om det kräver en rejäl dos envishet och jobb för att bygga ett riktigt stort företag.

Utöver dessa fördelar så lär man sig också mycket på ett personligt plan som egenföretagare. Alldeles säkert kommer man stöta på motgångar och det är till stor del hur man hanterar dessa som bestämmer hur man lyckas som entreprenör.

Nackdelar med eget företag

Självfallet finns det även nackdelar med att driva eget företag kontra att vara anställd. Den största nackdelen är nog att man inte åtnjuter samma ekonomiska trygghet som egenföretagare jämfört med om man är anställd. Varje månad kommer löneutbetalningen den 25:e från en anställning medan man som egenföretagare måste kämpa för att få intäkter och lycka man inte generera några intäkter så blir det ej heller någon lön. En annan nackdel är att man måste sköta allt själv. Är man anställd så kan man oftast fokusera på sin arbetsuppgift medan andra tar han om allt runtomkring med löner och liknande. Egenföretagaren måste däremot kunna både sköta sin ekonomi och administration samtidigt som hen måste ut och ordna nya kunder och levererar till dessa över förväntan.

Nu har vi redogjort för några för- respektive nackdelar med anställning kontra eget företagande. Vågar du ta steget?