kedja

Är Blockchain-obligationer framtiden för kapitalanskaffning?

Blockchain, distribuerad databasteknik (Distributed Ledger Technology) – dessa är främmande ord för många. Det är dock teknologier som kan på lång sikt kan ha en stor inverkan på vår ekonomi. En trend många länder kan nyttja för att implementera blockchain-obligationer. Men vad är det och varför är det en förbättring jämfört med en klassisk obligation?

Varför blockchain förändrar finansmarknaden

När Bitcoin introducerades 2009 var det främst IT-entusiaster som anslöt sig till den digitala valutan. Men vid den tiden visste ingen att kryptovalutan skulle nå dagens prisnivåer. Mer än ett decennium senare har Bitcoin blivit en populär investering att inkludera i portföljen. I allmänhet intresserar sig fler och fler för kryptovalutor och funderar på att köpa kryptovalutor

Anledningen till detta är enkel, för även tolv år senare är Bitcoin och andra kryptovalutor fortfarande en ung tillgångsklass. Följaktligen är potentialen hos dessa tillgångar långt ifrån uttömd. För unga privata investerare spelar kryptovalutor allt en viktigare roll vid portföljbygget. I jämförelse är aktier och obligationer också en bra investering med en lägre risk än kryptovalutor. 

Kryptovalutor är såklart inte bara lämpliga för långsiktig ackumulering utan är särskilt populära bland daytraders, olika Bitcoin handelsplattformar har växt fram och fler etablerar sig på marknaden. Intresset för dessa ökar om man ser till den dagliga handelsvolymen, liknande utvecklingar kan man också se hos enskilda kryptovalutor. 

Vilka är anledningarna för blockchain i finanssektorn?

I grund och botten är blockchain naturligtvis mer än bara kryptovalutor. Blockchain är en decentraliserad och distribuerad lösning som dokumenterar information säkert och offentligt. Följaktligen är det nästan omöjligt att manipulera en blockkedja som Bitcoin. Hackare måste kontrollera minst 51% av nätverket för att manipulera konsensusen – ekonomiskt skulle det helt enkelt vara svårt eller omöjligt att genomföra. 

Detta innebär att investerare inte behöver lita på centraliserade marknadsaktörer som kontrollerar och bestämmer säkerheten. Fallande räntor och ökade priser på tillgångar som aktier och fastigheter är något vi är vana vid. Kryptovalutor som Bitcoin går det inte att förändra utbudet på, maximala utbudet är 21 miljoner BTC. Att köpa Bitcoin då anses som en strategi för att motverka en konstant inflation. 

I slutändan finns det dock en annan anledning till blockchain och även kryptovalutor i allmänhet – lägre kostnader. Dessa decentraliserade nätverk är inte centralt organiserade och inte under en aktörs kontroll. Det finns heller inget behov av mellanhänder som banker, vilket vanligtvis ökar kostnaderna. Som ett resultat minskar transaktionskostnaderna, kortare väntetider för att ta emot och skicka kapital, samtidigt som nätverket blir effektivare. 

Reglering inom den finansiella sektorn hjälper till mot penningtvätt och cyberbrottslighet

Det publicerade förslaget från EU-kommissionen visar särskilt att de också vill reglera verksamheten hos tjänster involverade med kryptovalutor. Detta inkluderar även Facebooks projekt Libra (nyligen bytt namn till Diem). I framtiden skulle sådana tjänster kräva godkännande av en nationell tillsynsmyndighet för att få vara verksamma. 

Genom höga lagkrav vill politiker också hjälpa till att förhindra cyberattacker på börser och attacker mot plattformar – som vanligtvis slutar med en förlust för kunderna. I synnerhet har finansiella tillsynsmyndigheter uttryckt oro för att projekt som Diem kommer bidra till total decentralisering av finansiering. Utan lämplig reglering kan centralbankerna helt tappa kontrollen över de finansiella marknaderna. Styrning av finanspolitiken och bibehållande av prisnivå stabilitet skulle inte längre vara möjligt på detta sätt. EU-kommissionen föreslår därför ett paket med följande komponenter:

  • Reglering av kryptovalutor
  • Strategi för snabbare och säkrare betalningsmetoder i europa

Implementeringen av grundläggande förändringar inom finanssektorn skulle betyda stora framsteg för att modernisera sektorn.

Blockchain-obligationer på väg till marknadsmognad

Blockchain tekniken och många kryptovalutor blir allt mer populära. Marknadsaktörerna börjar se potentialen av tillgångsklassen och vi kan redan idag se tokenisering av illikvida tillgångar, där blockchain har en nyckelroll. Följaktligen är övergången till helt digitala och elektroniska värdepapper endast en tidsfråga. Några fördelar att betona är att det medför lägre kostnader, enklare tillgång och en mer hållbar handel. 

I Sverige kan vi redan se diskussioner och tester för en digital E-krona, Sverige är ett av världens länder med minst förbrukning av kontanta medel, vilket talar positivt för fler tekniska framsteg. Det bli intressant att följa och se var denna nya teknologin kommer ta oss.