Kategoriarkiv: Investeringar

kedja

Är Blockchain-obligationer framtiden för kapitalanskaffning?

Blockchain, distribuerad databasteknik (Distributed Ledger Technology) – dessa är främmande ord för många. Det är dock teknologier som kan på lång sikt kan ha en stor inverkan på vår ekonomi. En trend många länder kan nyttja för att implementera blockchain-obligationer. Men vad är det och varför är det en förbättring jämfört med en klassisk obligation?

Varför blockchain förändrar finansmarknaden

När Bitcoin introducerades 2009 var det främst IT-entusiaster som anslöt sig till den digitala valutan. Men vid den tiden visste ingen att kryptovalutan skulle nå dagens prisnivåer. Mer än ett decennium senare har Bitcoin blivit en populär investering att inkludera i portföljen. I allmänhet intresserar sig fler och fler för kryptovalutor och funderar på att köpa kryptovalutor

Anledningen till detta är enkel, för även tolv år senare är Bitcoin och andra kryptovalutor fortfarande en ung tillgångsklass. Följaktligen är potentialen hos dessa tillgångar långt ifrån uttömd. För unga privata investerare spelar kryptovalutor allt en viktigare roll vid portföljbygget. I jämförelse är aktier och obligationer också en bra investering med en lägre risk än kryptovalutor. 

Kryptovalutor är såklart inte bara lämpliga för långsiktig ackumulering utan är särskilt populära bland daytraders, olika Bitcoin handelsplattformar har växt fram och fler etablerar sig på marknaden. Intresset för dessa ökar om man ser till den dagliga handelsvolymen, liknande utvecklingar kan man också se hos enskilda kryptovalutor. 

Vilka är anledningarna för blockchain i finanssektorn?

I grund och botten är blockchain naturligtvis mer än bara kryptovalutor. Blockchain är en decentraliserad och distribuerad lösning som dokumenterar information säkert och offentligt. Följaktligen är det nästan omöjligt att manipulera en blockkedja som Bitcoin. Hackare måste kontrollera minst 51% av nätverket för att manipulera konsensusen – ekonomiskt skulle det helt enkelt vara svårt eller omöjligt att genomföra. 

Detta innebär att investerare inte behöver lita på centraliserade marknadsaktörer som kontrollerar och bestämmer säkerheten. Fallande räntor och ökade priser på tillgångar som aktier och fastigheter är något vi är vana vid. Kryptovalutor som Bitcoin går det inte att förändra utbudet på, maximala utbudet är 21 miljoner BTC. Att köpa Bitcoin då anses som en strategi för att motverka en konstant inflation. 

I slutändan finns det dock en annan anledning till blockchain och även kryptovalutor i allmänhet – lägre kostnader. Dessa decentraliserade nätverk är inte centralt organiserade och inte under en aktörs kontroll. Det finns heller inget behov av mellanhänder som banker, vilket vanligtvis ökar kostnaderna. Som ett resultat minskar transaktionskostnaderna, kortare väntetider för att ta emot och skicka kapital, samtidigt som nätverket blir effektivare. 

Reglering inom den finansiella sektorn hjälper till mot penningtvätt och cyberbrottslighet

Det publicerade förslaget från EU-kommissionen visar särskilt att de också vill reglera verksamheten hos tjänster involverade med kryptovalutor. Detta inkluderar även Facebooks projekt Libra (nyligen bytt namn till Diem). I framtiden skulle sådana tjänster kräva godkännande av en nationell tillsynsmyndighet för att få vara verksamma. 

Genom höga lagkrav vill politiker också hjälpa till att förhindra cyberattacker på börser och attacker mot plattformar – som vanligtvis slutar med en förlust för kunderna. I synnerhet har finansiella tillsynsmyndigheter uttryckt oro för att projekt som Diem kommer bidra till total decentralisering av finansiering. Utan lämplig reglering kan centralbankerna helt tappa kontrollen över de finansiella marknaderna. Styrning av finanspolitiken och bibehållande av prisnivå stabilitet skulle inte längre vara möjligt på detta sätt. EU-kommissionen föreslår därför ett paket med följande komponenter:

  • Reglering av kryptovalutor
  • Strategi för snabbare och säkrare betalningsmetoder i europa

Implementeringen av grundläggande förändringar inom finanssektorn skulle betyda stora framsteg för att modernisera sektorn.

Blockchain-obligationer på väg till marknadsmognad

Blockchain tekniken och många kryptovalutor blir allt mer populära. Marknadsaktörerna börjar se potentialen av tillgångsklassen och vi kan redan idag se tokenisering av illikvida tillgångar, där blockchain har en nyckelroll. Följaktligen är övergången till helt digitala och elektroniska värdepapper endast en tidsfråga. Några fördelar att betona är att det medför lägre kostnader, enklare tillgång och en mer hållbar handel. 

I Sverige kan vi redan se diskussioner och tester för en digital E-krona, Sverige är ett av världens länder med minst förbrukning av kontanta medel, vilket talar positivt för fler tekniska framsteg. Det bli intressant att följa och se var denna nya teknologin kommer ta oss.

preferensaktier

Om aktier och ”preffar”

Om du är ute efter att bygga din egen pengamaskin så lär du också hela tiden leta efter, och utvärdera, olika investeringsmöjligheter. Förmodligen har du kikat på investeringsslag såsom aktier, fonder, fastigheter, räntebärande papper och kanske också lån via Lendify. En företeelse som många investerare överväger nuförtiden är så kallade preferensaktier. Om detta kommer vi informera en del om i denna artikel, men först skall vi gå till botten med vad en aktie defacto är.

Vad är en aktie?

För många kan det te sig självklart vad en aktie är och för er så blir detta stycke en upprepning. För er som inte vet vad en aktie är så får ni här möjlighet att lära er något nytt!

En aktie är en andel av ett företag. Äger man en aktie så äger man alltså en andel av ett företag, man blir delägare. För att aktier i ett företag skall kunna köpas och säljas så krävs att företaget är ett så kallat aktiebolag. Att köpa och sälja andelar i företag med andra bolagsformer såsom handelsbanolag, enskilda firmor och kommanditbolag är nog ganska komplicerat så därför är det mer praktiskt att investera i företag om de är aktiebolag. I samband med att företag ger ut aktier så får de in pengar som de sedan kan använda för att finansiera bolaget. Detta brukar ske i samband med att ett aktiebolag bildas och när ett aktiebolag behöver få in mer kapital för att vidareutveckla bolaget eller täcka förluster. Anledningen till att man vill äga aktier är kort ock gott att man kan tjäna pengar på dem. Antingen genom att priset på företaget och därmed aktierna stiger eller genom att man får rätt till utdelning när företag delar ut eventuell vinst till sina aktieägare. Naturligtvis kan man tjäna pengar både på att aktierna stiger i värde och att man får utdelning. Att äga aktier är dock förenat med risk eftersom företaget (och därmed aktierna) kan minska i värde. Oftast sblir detta fallet om företaget inte uppfyller de förväntningar avseende vinster, försäljning och annat som ställs på bolaget från dess aktieägare. Om det exempelvis är förväntat att H&M skall öka vinsten med 10 % ett visst kvartal och de sedan istället gör en förlust på 10 % så kommer nästan garanterat ha en negativ inverkan på aktiekursen.

Det finns olika typer av aktier. Oftast pratar man om A-, B-, och C-aktier och skillnaden brukar vara att A-aktierna ger rösträtt vid företagets årsstämma medan de övriga två inte ger rösträtt. Dessa typer av aktrier kallas också stamaktier. Är man en vanlig småsparare så brukar det inte spela så stor roll om man har A-aktier eftersom storägarna oftast ändå har majoritet när det kommer till röstning på stämman eftersom de har så pass många fler A-aktier.

Vad är preferensaktier?

Frågan vad är preferensaktier ställer du dig säkerligen nu när du läst om stamaktier. Preferensaktier, eller ”preffar” som investerare ibland kallar dem är en särskild typ av aktier. Denna typ av aktier ger aktieägaren en rätt till förtur gentemot stamaktier (se ovan) när det kommer till utdelning eller fördelning av tillgångar vid konkurs / likvidation. Preferensaktierna har alltså företrädesrätt. Utdelningen brukar också på förhand vara bestämd till ett visst belopp per aktie när det kommer till preferensaktier. Så är inte fallet när kommer till utdelning från stamaktier, om det blir någon utdelning från stamaktierna och hur stor den isåfall blir bestäms varje år på årsstämman och beror på hur företaget presterat föregående år och om kapitalet istället behövs i företaget för olika satsningar framgent. Preferensaktier har nog blivit särskilt populära bland lite mer försiktiga och långsiktiga investerare som inte gillar en aktiekurs som hoppar upp och ner utan istället föredrar en säkrare, förutbestämd, utdelning varje år.

investera med lendify och tessin

Två investeringsslag att kombinera med aktier?

Har du kapital över så är det bara att gratulera. Men då är du säkerligen också sugen på att få detta kapital att växa ytterligare. Investerar man smart så är detta också möjligt och är man långsiktigt så kan den så kallade ränta-på-ränta-effekten göra att man blir riktigt förmögen. Ränta-på-ränta-effekten innebär att man återinvesterar avkastningen löpande vilket möjliggör att avkastningen kan öka exponentiellt över tid. Det är på detta sätt som kända investerare såsom ”Aktiestinsen” och Warren Buffet byggt upp sina förmögenheter. Företrädesvis har dessa investerare gjort sina investeringar i aktier och haft en stor portion tålamod. Över tid tenderar aktiemarknaden att gå upp men enstaka år kan även aktiemarknaden vara volatil och även gå ner. För att parera för börsens svängningar så kan det därför vara intressant att sprida sina risker genom att investera i andra tillgångsslag än just aktier. Här nedan beskriver vi två alternativa investeringsformer.

Om att låna ut pengar till andra privatpersoner

Har du någonsin funderat på att starta egen bankverksamhet? Att skaffa tillstånd till att starta bankverksamhet är dock ingen lätt match och framförallt är det kapitalkrävande. Utvecklingen går dock framåt och nu finns möjligheten även för vanliga privatpersoner att skapa sin egna privata lilla bankverksamhet. Detta genom Lendify som är en så kallad ”peer-to-peer plattform” vilken möjliggör för privatpersoner att låna ut till andra privatpersoner. För den oinsatte kan detta tyckas riskfyllt men genom Lendify finns möjlighet att sprida sin utlåning på flera låntagare och kontroller görs även av låntagarna innan de godkänns för att ta lån. Avkastningen brukar vara runt 7% på årsbasis vilket är helt ok som ett komplement till den mer volatila börsen. Nackdelen är dock att investeringen inte blir särskilt likvid då man ”låser in” pengarna under lånens löptid. Trots detta tycker många att Lendify är ett spännande alternativ till börsen och vill du läsa mer så är det bara att läsa en fördjupande lendify omdöme och recension via länken. Läs vidare om ytterligare ett alternativ till börsen här nedan i artikeln.

Om att investera i fastigheter

Historiskt sett så har det varit strålande affärer att investera i fastigheter – fullt jämförbart med börsens avkastning. Att investera i fastigheter har dock varit väldigt kapitalkrävande vilket gjort att denna tillgång endast varit tillgänglig för en liten klick väldigt kapitalstarka aktörer. Inträdesbarriärerna har helt enkelt varit för höga för ”vanliga” individer att investera i fastigheter. Nu är det dock ändring på detta. Genom plattformen Tessin så har man, även med små medel, möjlighet att investera i fastighetsprojekt via crowdfunding. Upplägget är avgiftsfritt för inveteraren och kan vara ett bra komplement till börsen. Den avkastning man kan förvänta sig är 9 – 13 %. Historiskt så har det som sagt varit väldigt bra att investera i fastigheter, detta är dock ingen garant för att det även kommer vara så framgent. Det senaste året så har bostadsmarknaden, främst i våra storstadsregioner, vacklat och många varnar för bubblor på bostadsmarknaden. Detta främst på grund av överproduktion av dyra bostadsrätter men även politiska beslut såsom amorteringskrav har gjort att den uppåtgående trenden bytts till 5- 10 % prisfall under det senaste året. Att investera i nyproduktion av bostäder är därför något man bör överväga både en och två gånger så som marknaden ser ut i nuläget. Bra fastighetsprojekt kan naturligtvis bli lönsamma även i dagsläget men det gäller att läsa på en del innan och sedan ta sitt beslut om man vill investera. Att investera i fastigheter är ingen riskfri verksamhet, men det är å andra sidan ingen investeringsverksamhet!

Vi hoppas att du nu med denna text fått lite mer info om alternativ till att placera ditt kapital på börsen. Lycka till med dina investeringar!