huvudvärk

Om olika typer av huvudvärk

Förhoppningsvis rullar allt på och hälsan är i behåll. Men om det inte skulle vara så och du exempelvis lider av nedan besvär så kan det vara väl investerade pengar och tid att besöka en kiropraktor. Bor du i Göteborg med omnejd så är det såklart smidigast att anlita en kiropraktor göteborg för att behandla huvudvärken

Olika typer av huvudvärk

Huvudvärk är ingen rolig åkomma. Ibland beror huvudvärk på exempelvis vätskebrist som är vanligt vid baksmälla eller om man helt enkelt inte fått i sig tillräckligt med vätska. Men huvudvärk kan bero på en mängd olika saker och upplevas väldig annorlunda för olika personer. Det finns alltså olika typer av huvudvärk och nedan kan du läsa mer om respektive kategori.

Spänningshuvudvärk

När man i vanligt talas pratar om huvudvärk i allmänna ordalag så är det oftast så kallad spänningshuvudvärk det handlar om. Forskningsresultat tyder på att detta är en av de vanligaste typerna av huvudvärk. De som drabbas av spänningshuvudvärk brukar beskriva åkomman som ”ett tryck” på båda sidor om huvudet. Forskningen har dock inte ännu kunnat påvisa exakt vad orsakerna är till spänningshuvudvärk men en hypotes är att det beror på så kallad perifer smärtmekanism som innebär att de nerver som ej anknyter till hjärna och ryggmärg får ökad känslighet. Om man lider långvarigt av huvudvärk så är det mest troliga att de är det centrala nervsystemet via ryggmärg / hjärna som orsakar det hela.

Vidare så är det en komplex historia att bedöma orsaker till spänningshuvudvärk. Detta beror på att flera faktorer kan spela in. Livssituation, överbelastning av muskulatur i nacken och ökad känslighet efter exempelvis ett trauma är vanliga faktorer.

Vad kan då en kiropraktor göra för att avhjälpa spänningshuvudvärk. Först och främst så kan kiropraktorn bedöma om nackmusklerna är spända och även muskulaturen runt ansikte och käke. Ett tecken på att de är spända är att man kan känna ”knutor” när man masserar musklerna. Kiropraktorn brukar även söka efter så kallade ”triggerpunkter” som generera smärta någon annanstans vid aktivering. När kiropraktorn gjort en bedömning av tillståndet så kan en behandlingsplan påbörjas med syfte att minska dagarna med smärta. Ofta bygger behandlingsplanen på mjukdelsbehandling alternativt ledmobilisering. Nu hoppas vi att du fått lite bättre kolla på vad spänningshuvudvärk är.

Cervikogen huvudvärk

En annan typ av huvudvärk är så kallad Cervikogen huvudvärk. Denna typ av huvudvärk är vad man brukar benämna som ”sekundär” vilket innebär att värken i huvudet helt sonika kommer från leder och muskler i nacken. Forskningen har visat att 4,1 % någon gång upplever denna typ av huvudvärk och kvinnor drabbas i högre utsträckning än män visar viss forskning. Whiplash-skador och hjärnskakning är vanliga orsaker till denna typ av huvudvärk. Det som definierar Cervikogen huvudvärk är enligt nedan

  • Begränsad rörelseförmåga i nackmuskulatur
  • Huvudvärk när man rör nacken
  • Huvudvärk när man exempelvis trycker med ett finger på övre nackmuskulatur
  • Smärta kan sprida sig ut i axel, nacke och arm på samma sida som man upplever huvudvärken

Hur gör då kiropraktorn för att avhjälpa Cervikogen huvudvärk? Först börjar kiropraktorn med att känna på leder och muskulatur i nacke. Därefter behandlas detta med så kallad ledmobilisering och tryck och/eller träning av musklerna. Behandlingstiden kan variera ganska kraftigt vid Cervikogen huvudvärk, beroende på individ.

Migrän

En tredje typ av huvudvärk är migrän. Migrän är huvudvärk som kännetecknas av att det pågår längre perioder och beskriv ofta som pulserande värk som förstärks vid aktivitet eller som en ensidig värk över huvud. Även yrsel och illamående kan komma i samband med migrän och den drabbade brukar ofta efterfråga ett rum som är tyst och mörkt att vila i. Tyvärr har inte forskarna ännu kunnat klargöra vad som orsakar migrän och behandlingen som en kiropraktor kan erbjuda är densamma som vid spänningshuvudvärk som du kan läsa mer om längre upp i artikeln. Det finns fler typer av huvudvärk som din kiropraktor kan redogöra för.