Kategoriarkiv: Massage

massage hembesok

Lär dig mer om massage

Visst är det roligt att lära sig mer om olika saker? Idag har turen kommit till ämnet massage och förhoppningen är att du, efter att ha läst denna artikel, skall ha blivit lite kunnigare inom detta område. Så läs gärna vidare om du inte redan vet allt som är värt att veta om massage!

Massage – definition och bakgrund

Massage definieras enklast som en typ av behandlingsmetod som går ut på att knåda och gnida olika muskelgrupper för att på så vis öka blodcirkulationen vid dessa områden. Varför gör man då detta? Jo, det är flera olika anledningar till att man masserar. Den främsta är förmodligen rehabilitera spänningar i muskelmassan till följd av stress och annat. Om man har spänningar i muskelgrupper så ökar risken för skador vid hög belastning så därför kan även massage syfta till att förebygga skador och därför används massage ofta inom idrotten. Dessa är förmodligen de främsta anledningarna till att massage används idag men man skall ej heller glömma bort att det är väldigt skönt och avslappnande rent allmänt att bli masserad – så många låter sig nog också masseras av den enkla anledningen att det är skönt.

Rent historiskt så har massage förmodligen funnits i en eller annan form i de flesta kulturer. Läser man historien så har exempelvis massagen haft en framträdande roll inom badkulturen hos Orientens folk och i Kina så finns uppgifter om att kejsare för ca 2000 år sedan lät sig masseras för att bli kvitt åkommor som huvudvärk och besvär med hjärta vilket säkerligen var stressrelaterat. I Sverige fick massagen som begrepp spridning runt år 1870 i samband med att läkaren Johan Mezger aktivt började tillämpa massagen som behandlingsmetod. Idag används massagen inom många olika områden och det går att få massage hembesök vilket innebär massage hemma, massage på arbetsplatsen eller massage på olika typer av kliniker. Nedan redogör vi vidare för några olika typer av massage.

Bindvävsmassage

Denna typ av massage innebär att man genom metoden strävar efter att lossa bindväv som vuxit fast. Att göra detta kan vara relativt plågsamt och metoden går under kategorin alternativmedicin vilket innebär att det inte är vetenskapligt fastställt att Bindvävsmassagen defacto gör det som den syftar till, dvs lossar bindväv.

Energimassage

Massagen som går under benämningen Energimassage kallas ibland även den sittande massagen alternativt den offentliga massagen. Den lämpar sig helt enkelt för offentliga platser då klienten har 20 – 30 minuter över och inte behöver ta av sig kläderna. Metoden innebär helt sonika att klienten sätter sig i en särskilt framtagen massagestol i vilken behandlingen utförs. Detta är en gammal metod som funnits i länder såsom Kina, Japan och Indien i flera tusen år. I behandlingen läggs stor fokus på att stimulera akupunkturpunkter längs kroppens energikanaler genom tryck, skakningar och töjningar. Metoden skall upplevas som både avslappnande och energigivande på samma gång.

Presselmassage

En lite nyare typ av massage är den så kallade Presselmassagen. Detta är en metod inom massage som utvecklades av Simeon Pressel som levde mellan 1905 – 1980. Simeon var utbildad såsom antroposofisk läkare. Han utvecklade denna typ av massage i samband med att han satt fången under andra världskriget. Metoden går ut på att varannan gång massera benen och varannan gång massera ryggen. Metoden är att beteckna som alternativmedicin, dvs den är inte vetenskapligt förankrad, men den sägs skapa ”balanser” i kroppen vilket i sin tur kan avhjälpa rubbningar och sjukdomar hos klienten.

Det finns naturligtvis i det närmaste oändligt med information om massage för den vetgirige och vi har inte kunnat täcka allt detta i denna artikel. Vi hoppas dock att artikel kan syfta till att vara en introduktion till ämnet massage och att du, efter att ha läst artikeln, vill lära dig mer om olika metoder inom massage.