Kategoriarkiv: Barnbidrag

barnbidrag

Vad kan du om barnbidrag?

Som nybliven förälder så är det mycket nytt att ta in. Är det första barnet så kan man nog med fog påstå att hel a livet förändras. Att ha barn är också förenat med kostnader vilket ofta innebär att privatekonomin ändras och man blir tvungen att lägga mer pengar på barnet istället för sig själv. Samtidigt är Sverige som land i behov av att nya barn föds, eftersom det är en förutsättning för fortsatt tillväxt och det ju barnen som sedan skall finansiera föräldrarnas framtida pensioner. Därför har riksdagen sedan länge beslutat om en ekonomisk kompensation till barnfamiljer i form av barnbidraget. I denna artikel tänkte vi bidra med en översikt av barnbidraget.

Hur mycket kan man få i barnbidrag?

Den förmodligen vanligaste frågan när det kommer till barnbidrag är hur mycket man kan få. I nuläget är barnbidraget 1050 kr per månad och barn och detta brukar delas mellan föräldrarna om man har delad vårdnad. Detta kallas delat barnbidrag. Har man fler barn så får man även ett så kallat flerbarnstillägg som du kan se i tabellen nedan. Alla, oavsett inkomst, får samma belopp i barnbidrag vilket allt som oftast är uppe för politisk diskussion.

Antal barn Barnbidrag Flerbarnstillägg Summa
1 1 050 kr 0 kr 1 050 kr
2 2 100 kr 150 kr 2 250 kr
3 3 150 kr 604 kr 3 754 kr
4 4 200 kr 1 614 kr 5 814 kr
5 5 250 kr 2 864 kr 8 114 kr
6 6 300 kr 4 114 kr 10 414 kr
7 7 350 kr 5 364 kr 12 714 kr
8 8 400 kr 6 614 kr 15 014 kr

Barnbidraget är finansierat via skatter och administreras och betalas ut av Försäkringskassan. Barnbidrag och eventuella Flerbarnstillägg betalas ut från första månaden då barnet är fött och fram till 16 års ålder då barnbidraget övergår till studiebidrag från CSN i samband med att barnet börjar på gymnasium. Skulle barnet inte börja på gymnasium vid 16 års ålder så kan man istället få ett så kallat förlängt barnbidrag. Utbetalning av barnbidrag brukar ske den 20:e i varje månad.

Ansökan om barnbidrag

Man behöver faktiskt inte ansöka om barnbidrag utan detta sker automatiskt. Däremot kan man behöva ange kontouppgifter och dylikt till försäkringskassan så att pengarna hamnar rätt. Så enklast är att höra av sig till Försäkringskassan så snart man har tid efter barnets födelse så att det blir rätt.

Det är även viktigt att man meddelar Försäkringskassan om förutsättningarna för vårdnaden av barnet ändras eller om föräldrar eller barn skall flytta utomlands under en längre period. Mycket av detta kan man göra via ”Mina sidor” på Försäkringskassans hemsida som man kan logga in på med hjälp av exempelvis BankID.

Barnbidrag i Norden

Våra nordiska grannländer har även de barnbidrag för sina medborgare med barn. I Danmark sköter kommunerna handläggningen av barnbidraget som på danska benämns “børnecheck”. I Danmark betalas detta bidrag ut upp till 18 års ålder på barnet.

Även i Norge betalas barnbidraget (som på norska heter ”barnetrygd”) upp till 18 års ålder. Den myndighet som sköter barnetrygden i Norge är NAV som även exempelvis sköter a-kassan.

Motsvarande myndighet som sköter barnbidraget i Finland är FPA (Folkpensionanstalten) och i Finland kan barnbidraget betalas ut upp till 17 års ålder.

Lite historia kring barnbidrag

1937 kom den första varianten av barnbidrag, initierat av Socialdemokraterna. Dåvarande barnbidrag var så kallat inkomstbaserat och målet var att kompensera ensamstående och fattiga mammor i första hand. 1948 så gjordes det svenska barnbidraget om till att bli allmänt och därmed inte inkomstbaserat. Alla oavsett inkomst fick samma summa i barnbidrag och det är även det system vi har idag. Utbetalningen skedde enbart till mamman och beloppet var 65 kr som betalades ut en gång i kvartalet. 65 kr / kvartal och barn låter inte så mycket, men vid denna tid så var det faktiskt en ansenlig summa. 1982 lanserades flerbarnstillägget och under årens lopp har beloppen ökat till nuvarande nivå i takt med konsumentprisindex. Än idag är barnbidraget ett välkommet ekonomiskt tillskott för föräldrar med ansträngd ekonomi runt om i landet.

Vi hoppas du lärt dig lite mer om barnbidrag genom denna artikel.