pensionsförsäkring

Vad är pensionsförsäkring för något?

En sak som många i unga dar inte har koll på eller inte tycker berör dem så mycket är pensionsförsäkring. Många unga drar sig nog för att ta reda på vad pensionsförsäkring är för något eftersom det är något som man påverkas av först på äldre dar. Man skjuter helt enkelt det här med pensionsförsäkring på framtiden. Men det är lite synd eftersom de flesta av oss kommer (förhoppningsvis) leva till pensionsålder och då kan pensionsförsäkringen minst sagt komma väl till pass. Därför tänkte vi i denna artikel ge en övergripande bild av vad pensionsförsäkring är för något.

Olika typer av pensionsförsäkringar

Pension är en ersättning man får utbetald när man kommit upp i en viss ålder, Pensionsåldern. Den totala pensionen man får består av tre delar.

Den allmänna pensionen

Den allmänna pensionen består av avsättningar som görs under arbetslivet i form av skatt som betalas på lönen, den så kallade inkomstskatten. Om man enbart har allmän pension vid den dagen då man går i pension, exempelvis vid 65 års ålder, så kan man förvänta sig ca 50 % av sin tidigare arbetsinkomst i pension.

Tjänstepension

Eftersom 50 % av den tidigare arbetsinkomsten i pension inte är så mycket så finns fler delar att addera till den totala pensionen. Många har även tjänstepension som finansieras av att arbetsgivaren löpande gör inbetalningar till denna. Fler och fler arbetstagare har tjänstepension men inte alla. Enligt Avanza har ca 92 % av svenskarna tjänstepension. Om du vill kolla om även du har detta så kan du höra med din arbetsgivare och även logga in på pensionsportalen MinPension. Har man tjänstepension så kan man generellt sett säga att man får ytterligare 16% av den tidigare arbetsinkomsten i pension. Detta innebär att vi nu är uppe i 66 % av den tidigare arbetsinkomsten om vi lägger ihop allmän pension med tjänstepension. Men hur gör man får att få 100 % eller mer av sin tidigare arbetsinkomst? Läs vidare.

Privat pensionspar

För att dryga ut pensionen ytterligare så kan man spara privat. Förr var det populärt att spara i pensionsförsäkringar och IPS (individuellt pensionssparande) eftersom man kunde dra av premierna på skatten. Denna avdrags rätt är nu borttagen. Istället är det nu populärt att spara i kapitalförsäkringar, ISK (investeringssparkonto) alternativt vanliga aktie- och fondkonton. På kapitalförsäkring och ISK betalar man en schablonskatt istället för skatt på eventuell vinst.

Placeringar

För sitt pensionssparande kan man placera både en del av den allmänna pensionen, den så kallade Premiepensionen, Tjänstepensionen och det privata pensionssparandet i olika tillgångar. Vanligast är nog att man placeras i fonder men många tycker även det är kul att placera direkt i aktier. Genom fonder får man en riskspridning beroende på fondens art och genom aktier så blir man delägare i företag och kan på så vis ta del av företagens framgång (och även motgång) med allt vad det innebär av kursutveckling och utdelningar. Hur aktiv man vill vara med sina placeringar av pensionskapitalet är helt individuellt. Det är dock viktigt att ha koll på eventuella avgifter om man köper fonder eftersom avgifterna över lång tid ”äter upp” en del av den framtida pensionen. Gör man inget aktivt val inom ramen för PPM som alltså är en del av den allmänna pensionen så placeras pengarna automatiskt i den statliga fonden AP7Såfa som ibland även kallas ”soffliggarfonden”.  AP7Såfa justerar risken i takt med den sparandes ålder och är en mix av två stycken fonder, en räntefond och en aktiefond. AP7Såfa har hittills presterat bättre än index av privata fonder.

Ränta-på-ränta

Även om det kanske är tråkigt att behöva lägga undan pengar tidigt i livet så kan det löna sig på sikt. Genom den så kallade ränta-på-ränta effekten så har man tiden på sin sida och man behöver inte spara lika mycket varje månad om man börjar tidigt jämfört med om man börjar senare i livet. Så det brukar löna sig att börja pensionsspara tidigt i livet även om sparbeloppen då är små.