Portfolio

Här ser du ett urval av våra uppdrag

Carlsberg

Vi fick i början av 2012 uppdraget att utveckla och layouta Carlsberg Sveriges personaltidning Zoom. Uppdragsmedia står i första hand för formen men vi arbetar även löpande med tidningens struktur och innehåll.

Vid varje produktion jobbar vi tätt ihop med redaktionen på Carlsberg Sverige för att hitta fram till rätt upplägg för nästa nummer. Vi tycker att vi tillsammans har lyckats skapa en tidning som är lockande att titta i och enkel att hitta i för läsarna och som dessutom är lättare att planera för oss som jobbar med den. Zoom kommer ut med fyra nummer per år.

Ett framgångsrikt samarbete har en tendens att utökas. Under försommaren 2012 fick vi i uppdrag att formge en handbok i ledarskap för Carlsberg Sveriges räkning. Resultatet blev en fullspäckad produkt med illustrationer och smarta modeller som guidar chefer inom förändringsledning.

Top