bank id

Hur BankID förändrade spelmarknaden på nätet

Branschen för betting och casinospel på internet är en konkurrensutsatt marknad med många aktiva spelbolag och spelsidor. För att kunna locka till sig nya kunder så måste spelsidorna se till att kunna erbjuda spelarna det allra senaste, vilket har lett till att branschen ofta ligger i framkant när det kommer till att implementera teknologiska nyheter i sina verksamheter. En av de senaste årens allra viktigaste teknologiska nyheterna som anammats är BankID – och kanske framförallt mobilt BankID.

Detta är BankID

Idag är sannolikt de allra flesta väl bekanta med BankID och hur det fungerar. Tjänsten ägs av flertalet svenska banker och används av allt från myndigheter till spelsidor, vilket gör att du kan logga in på casino med ditt bankID, på bara ett par sekunder och med några snabba knapptryck.

BankID, som är en e-legitimation i paritet med andra fysiska identitetshandlingar, lanserades redan 2003 och sedermera i mobilen under 2010. Det är dock de senaste åren som tjänsten har blivit explosionsartat populär och en självklar del av de flestas vardag. På tjänstens hemsida går det att läsa att det idag finns över 8 miljoner användare av BankID i Sverige och att det under 2015 genomfördes över en miljard transaktioner med hjälp av e-legetimationen.

Stora delar av förändringarna som skett inom spelbranschen på grund av BankID har att göra med hur verifieringsprocesser underlättats och effektiviserats. BankID används till exempel flitigt både vid kontoregistrering och i samband med transaktioner. Med BankID kan du snabbt och smidigt bekräfta din identitet för att genomföra diverse handlingar online.

Fler betalningsmetoder

Inträdet av BankID har öppnat för en mängd nya betalmetoder på nätet, som exempelvis direktbanksbetalningar genom olika tjänster, fler fakturamöjligheter och appar som omåttligt populära Swish. Att göra insättningar och betalningar med kontokort är fortfarande en av de allra vanligaste och populäraste metoderna i Sverige, men med tanke på hur många nya betaltjänster som dykt upp de senaste åren så är det tydligt att efterfrågan på både smidigare och snabbare alternativ är stor.

Ovan nämnda Swish är kanske det tydligaste exemplet på vilket behov det tidigare fanns för en smidig betalmetod inom e-handel och transaktioner. Tjänsten lanserades 2012 som en betaltjänst privatpersoner emellan, men idag är det även mängder av företag, organisationer, myndigheter, etc. som erbjuder det som ett sätt att utföra betalningar eller genomföra insättningar med. Swish hade inte varit möjligt i sin nuvarande form utan BankID – som alltså är den verifieringsmetod som Swish använder sig utav.

Att spelmarknaden är så konkurrensutsatt har som sagt gjort att spelbranschen online ständigt har varit kvick med det allra senaste som kan underlätta för konsumenterna. Det är dock inte enbart i form av betalningar och insättningar som BankID har gjort skillnad i branschen. För spelbolagen har tjänsten också öppnat upp för nya möjligheter inom marknadsföring.

Ett skifte i marknadsföringsstrategier

Casino- och spelreklamer syns ständigt vart man än vänder eller vrider sig. Att lyfta fram bonusar är typen av reklam som spelbolagen tycks förlita sig mest på. I början av 2019 introducerades det dock en ny spellag i Sverige som begränsade spelbolagen till att enbart tillhandahålla bonusar vid kundernas första speltillfälle. Detta gjorde att det plötsligt behövdes nya strategier för att locka tillbaka gamla och inaktiva kunder till spelsidorna – det är här som BankID kommer in i bilden.

BankID, och de förenklade verifieringsprocesserna som kom med tjänsten, har lett till att det går snabbt att både skapa konton och logga in på spelsidor. Addera till det de snabba insättningarna och uttagen som möjliggjorts av BankID så har du den alternativa marknadsföringsstrategin framför dig. Spelsidorna valde helt enkelt att alternera sin utbredda reklam om bonusar med annonser om en smidig och smärtfri spelupplevelse. En smidighet som till stora delar uppnåddes tack vare BankID. BankID har alltså växt sig till en standard inom stora delar av samhället och det märks inte minst på spelmarknaden online. E-legitimationen har inte bara öppnat upp för fler alternativ för konsumenten, utan också försett spelbolagen med ytterligare sätt att framhäva sig själva på. Med det i åtanke så måste BankID klassas som en av spelbranschens viktigaste teknologiska tillskott under de senaste åren.

bitcoin trader

Så ser du det: En riktig Bitcoin Trader

Ingen har väl missat att folk har kastat sig över Bitcoin under krisen. Precis som i alla tider görs de bästa investeringarna i dåliga tider. Men det är inte alla som vill sitta och följa en kurs upp och ner varje dag och det behöver man inte om man har ett program som följer utveckling och kan sköta jobbet åt dig. Men som med allt annat finns det några saker man bör vara medveten om och de sakerna kommer vi ta upp här nedan.

Bitcoin sägs vara en av de största kryptovalutorna på marknaden och allt fler personer väljer att investera i Bitcoin. En investering kan ge stort puls på kontot – om man investerar på rätt sätt det vill säga. Det kan ett program hjälpa dig med. Programmet räknar ut när det är bäst att sälja och köpa och på så vis slipper man själv att hålla reda på kursen till exempel som detta programmet: https://finanso.se/bitcoin-trader. Självklart ska man läsa sig till allt om hur man ska gå tillväga, det är viktigt att följa både magkänslan och utgå från sin egen situation också.

Men vissa saker kan vara bra att veta innan man börjar investera, på så vis slipper man falla i nybörjar-fällorna, så man inte förlorar alla sina pengar. Innan vi börjar med det ska vi ta upp trader. Som nämnt kort tidigare finns det maskiner i form av program som man kan sätta in en del pengar i och som sedan säljer och köper bitcoin till dig. Det finns såklart vissa saker som man bör tänka på innan man börjar sälja och köpa Bitcoin. Självfallet ska man utgå från sig själv och det finns ingen garanti för att lyckas bättre eller sämre oavsett man gör, därför är det viktigt att tänka på två saker.

Viktigt att veta

Den ena saken är att man aldrig bör investera mer pengar än vad man faktiskt har råd att förlora om det skulle gå dåligt. Det betyder att man bör titta på vilken risk investeringen för med sig och sedan överväga hur mycket man kan satsa. På så vis kanske man kan känna lite trygghet trots allt. För det andra kan det vara bra att man först och främst investerar sina egna pengar. Det betyder i många tillfällen att man kanske inte bör låna pengar till en investering, men å andra sidan kan en investering gå bra och då kan man betala lånet tillbaka och få mycket över till sig själv. Överväg dina val och investera försvarligt så blir risken sannolikt lägre, lycka till!

seo-sem-byrå

Lönsam kundanskaffning online

Om du är företagare så vet du också vikten av kundanskaffning. Alla företag måste ha kunder och på ett eller annat sätt så måste dessa anskaffas. Vissa företag inriktar sig på B2B och vänder sig därmed mot företag medan andra företag jobbar med B2C vilket innebär att de vänder sig till privatpersoner. Vissa företag jobbar både med B2B och B2C. Oavsett vilken målgrupp företaget har och vilken vara eller tjänst som erbjuds så kan man använda internet som kanal för kundanskaffning. Två metoder för att lönsamt genomföra kundanskaffning online tänkte övergripande redogöra för i denna text. Hoppas du finner den intressant och att den kan vara en liten hjälp på vägen att lyckas med marknadsföringen online.

SEM

SEM är inte en förkortning för semester i detta sammanhang utan istället en förkortning på ”Search Engine Marketing”. Fritt översatt till svenska blir detta Sökmotormarknadsföring och med detta avses annonsering hos sökmotorer online, primärt Google men även till viss del Bing. Möjlighet finns att köpa länkar till sin verksamhet som exponeras i samband med att någon sökt efter information relaterat till verksamheten. Att köpa sådana länkar är ingen konst, det är bara att starta ett konto hos Google alternativt Bing eller bägge två och välja budget och skapa annonser. Men eftersom prissättningen för klick är dynamisk beroende på efterfrågan så gäller det även att optimera sina annonseringar så att man bara betalar för trafik som genererar intäkter till företag och därmed ger avkastning. Det krävs ganska mycket kunskap och erfarenhet för att optimera en budget för annonsering via sökmotorer, så om man inte har en massa tid över eller tycker det är jättekul att fixa med detta själv så rekommenderas att man anlitar en byrå för jobbet, och helst då en så kallad ”Google Partner” så att man vet att byrån är experter inom området.

SEO

Om man börjat jobba med SEM så ligger det nära till hands att även börja jobba med SEO. SEO står för Search Engine Optimization och innebär att man vidtar åtgärder för att ranka så högt som möjligt i det organiska ”riktiga” sökresultatet på Google och andra sökmotorer. För att göra detta så bör man starta med att göra en analys av vilka sökord som är lönsamma och relevanta för den verksamhet man bedriver. Har man en målarfirma så är det ju förmodligen mer lönsamt att ranka högt bland sökresultaten på sökfrasen ”beställa målarjobb för villa” snarare än exempelvis ”vad är det på tv ikväll”.  Hur gör man då för att syns just på de sökfraser och sökord som är lönsamma för den specifika verksamhet man bedriver? Detta är ju såklart tiotusenkronors-frågan (eller snarare miljardfrågan med tanke på hur mycket som säljs via nätet idag) och om detta tvistar de lärde. Ett par saker verkar dock experterna eniga om. För det första måste man ha en bra och intressant webbplats som ger relevant information (och helst bättre än konkurrenterna). Har man detta så stannar besökarna ofta kvar på sidan och klickar runt för att läsa mer. Detta kan Google avläsa och belönar då webbsajten med högre placeringar i sökresultaten. För det andra så måste webbplatsen få ett visst förtroende vilket genereras genom att andra webbplatsägare väljer att länka till webbplatsen. Vissa brukar benämna en länk som en ”röst” och ju fler ”röster” en sajt har kontra dess konkurrenter på en viss sökfras, desto högre är sannolikheten för att placeringen blir bättre i sökresultaten. Man får dock gå varligt fram när man gör SEO-åtgärder för om man gör fel så kan man få motsatt effekt, dvs man droppar i sökresultaten, och för att inte gå i denna fälla så väljer många att anlita en seo byrå.

jämför bilförsäkring

Att jämföra bilförsäkringar – 6 tips

Att försäkra bil online kan vara svårare än man tror. Kanske det inte är särskilt svårt att teckna själva försäkringen, men att jämföra försäkringar på identiska villkor. Det visar en undersökning från konkurrensverket

“Det är relativt enkelt att med sitt registreringsnummer och personnummer jämföra premierna för en bilförsäkring via nätet. Andra faktorer är inte lika lätta att jämföra.”

Varför byter man bilförsäkring?

Missnöje efter en skadereglering

Undersökningen visar att en av de vanligaste orsakerna till att man letar nytt försäkringsbolag är att man har negativa erfarenheter efter en skada. Många av de cirka 2000 klagomål som kommer in till Konsumenternas försäkringsbyrå varje år gällande bilförsäkringar, handlar om missnöje efter en skada.

Priset

En annan grupp som är mer benägen att jämföra bilförsäkringen är de som upplever att priset är för högt. I många fall blir konsumenter varse om detta i samband med att försäkringen löper ut vid årsförfallodagen.

Särskild höga premieökningar kan inträffa ifall försäkringstagaren har haft en försäkring som följde med ett bilköp, så kallade “prova på”-försäkringar. Det som kännetecknar denna typ av försäkringar är att de ofta är väldigt förmånliga under den första perioden, både sett till villkor och pris. Men det är inte ovanligt att de kan stiga kraftigt i premie när försäkringen ska förnyas och övergå i en vanlig bilförsäkring.

Bilförsäkringar tillhör de försäkringar vars premier kan skilja mest mellan olika bolag. Just av denna anledning är det många som kan spara mycket på att regelbundet jämföra försäkringsbolag. 

Lästips: Vad kostar det att försäkra bil? Faktorer som avgör priset

Men samtidigt som att det är enkelt att jämföra bilförsäkringspriser online, kan det vara svårt att jämföra äpplen med äpplen; försäkringar kan vara komplicerade, och det är inte alltid tydligt vad som ingår. 

Av denna anledning har vi tagit fram 6 tips för dig som är på jakt efter en ny bilförsäkring.

Tips för dig som ska jämföra bilförsäkring online

 • Jämför försäkringar med samma omfattning
  Se till att ha ditt befintliga försäkringsavtal till hands när du jämför. Då kan du se exakt vilken omfattning (trafik-, halv- eller helförsäkring) du har idag.
 • Jämför med samma självrisker
  Se till att du jämför på lika självrisknivåer. Många bolag erbjuder olika självriskalternativ, framför allt på trafikförsäkringen (t ex 0, 1000 eller 2000 kr) och vagnskadeförsäkringen (varierar mellan 2000 och 10 000 kr). Delkaskoförsäkringen brukar däremot ha statiska självrisker som inte går att skräddarsy.  
 • Inkludera tilläggsförsäkringar i jämförelsen
  Få koll på vilka tilläggsförsäkringar du har idag och ta med dem i jämförelsen. Tänk på att tilläggsförsäkringarna kan innehålla olika mycket och heta olika beroende på försäkringsbolag.
 • Jämför det finstilta
  Tänk på att inte all information framgår av försäkringsbrevet. Därför är det bra om du läst på lite om ditt nuvarande försäkringsbolags försäkringsvillkor. Detta är särskilt viktigt i de valbara tilläggsförsäkringarna, då omfattningen i dessa kan skilja ganska mycket.

Tips! Här hittar du försäkringsvillkoren för bilförsäkring hos de flesta bolag på marknaden.

 • Jämför paketrabatter
  Många bolag erbjuder förmånliga rabatter ifall du samlar flera av dina  privatförsäkringar hos ett och samma bolag, i vissa fall upp till 20% eller mer. Det kan innebära att om du flyttar hela ditt försäkringsinnehav, kan du få ett mer fördelaktigt pris, även om kanske själva bilförsäkringen inte ger någon nämnvärd besparing. Ta med detta i beräkningen.
 • Jämför kundnöjdhet efter skada
  Det finns mycket statistik att tillgå gällande kundnöjdhet efter en skada, där man bland annat mäter hur nöjd man är med ersättningen och hur smidigt man upplever att ett skadeärende har varit. Detta kan vara bra att ha som utslagsfaktor när du väljer mellan bolag som har liknande försäkringsskydd och pris.
lära sig investera på aktieskola

Lär dig investera i aktier och fonder kostnadsfritt online

De flesta av oss jobbar hårt för att generera inkomst i form av lön varje månad. Tänk om man kunde vända på detta förhållningssätt och istället låta pengarna jobba för en själv. Men är detta möjligt? Ja, det är det faktiskt genom att börja investera en del av månadslönen istället för att konsumera upp alltihop. Men vad ska man investera i? Läs vidare så redogör vi för ett par olika investeringsalternativ. En mer komplett guide finns även på Aktieskolan.se som vi varmt kan rekommendera.

Investera i aktier

Förmodligen har du hört talas om begreppet ”aktier” men vet du vad det är egentligen? Om inte så kan du ha mycket att vinna på att läsa vidare. En aktie är helt sonika en andel i ett aktiebolag. Köper du en aktie så blir du alltså delägare i aktiebolaget i vilket du köpt aktien. Detta innebär att man få möjlighet att ta del av aktiebolagets framtida vinster. Utöver detta så får man även rätt att delta på aktiebolagets bolagsstämma som äger rum en gång per år och utser bolagets styrelse som i sin tur utser bolagets VD bland annat. Men vad är då bakgrunden till att aktier finns på aktiemarknaden. Jo, det hela handlar i grund ock botten om att aktiebolaget släppt aktier till försäljning för att få in kapital som sedan kan användas till att utveckla bolaget vidare. När aktierna väl är släppta (eller noterade på en aktiemarknad som det heter på fackspråk) så finns de på aktiemarknaden och de köps och säljs av investerare. Utöver att få in kapital så kan en positiv aspekt med att notera ett aktiebolags aktier att få publicitet och reklam vilket i sin tur kan öka kännedomen om företaget och därmed försäljningen.

Men hur tjänar man då pengar på aktier såsom investerare? Jo, detta kan man göra på två olika sätt. Det första är att sälja aktierna man köpt för ett högre pris än vad man köpte dem för. Aktuellt pris på aktien i fråga finner man i aktiekursen. Det andra sättet som man kan tjäna pengar på aktier är genom aktieutdelningar som handlar om att man får ta del av den vinst som aktiebolaget generera och som sedan fördelas ut till aktieägarna. Detta sätt brukar främst appellera på större aktiebolag då mindre och nystartade aktiebolag oftast behöver pengarna internt i företaget för att investera i verksamheten och på sikt kunna generera ännu större vinster som eventuellt i ett senare skede kan delas ut till aktieägarna. Huruvida aktiebolaget delar ut sina vinstmedel eller investerar dem i bolaget kan man läsa om i utdelningspolicyn som fastställs av styrelsen och återfinns i årsredovisningen. Om ett aktiebolag valt att dela ut vinstmedel till aktieägarna så brukar detta ske en gång per alternativt två eller 4 gånger per år. Att ett bolag delar ut vinstmedel varje månad är inte så vanligt men visst finns det sådana exempel på frekventa aktieutdelningar, särskilt i USA. Läs vidare i aktieskolan för info om såhär köper du aktier om du vill bli rik på aktieutdelningar och / eller kursvinster.

Hitta rätt bland aktier och fonder

När man väl lärt sig vad aktier är och hur man köper dem så blir nästa utmaning att köpa aktier som genererar avkastning. Detta är det svåra med att investera i aktier och aktieanalys och aktievärdering kräver nog sin helt egna artikel för att gå till botten med. Det man kan göra om man tycker det är knepigt att hitta aktier som man vill investera i är att istället köpa fonder. Då kan man välja på indexfonder (passivt förvaltade som följer specifika index) eller aktivt förvaltade fonder där fondförvaltare aktivt investerar åt fondandelsägarna. Det finns en uppsjö av fonder att välja på och ett tips är att börja läsa om vilka fonder som finns hos exempelvis Avanza eller Nordnet. Lycka till med aktie- och fondaffärerna!