bitcoin trader

Så ser du det: En riktig Bitcoin Trader

Ingen har väl missat att folk har kastat sig över Bitcoin under krisen. Precis som i alla tider görs de bästa investeringarna i dåliga tider. Men det är inte alla som vill sitta och följa en kurs upp och ner varje dag och det behöver man inte om man har ett program som följer utveckling och kan sköta jobbet åt dig. Men som med allt annat finns det några saker man bör vara medveten om och de sakerna kommer vi ta upp här nedan.

Bitcoin sägs vara en av de största kryptovalutorna på marknaden och allt fler personer väljer att investera i Bitcoin. En investering kan ge stort puls på kontot – om man investerar på rätt sätt det vill säga. Det kan ett program hjälpa dig med. Programmet räknar ut när det är bäst att sälja och köpa och på så vis slipper man själv att hålla reda på kursen till exempel som detta programmet: https://finanso.se/bitcoin-trader. Självklart ska man läsa sig till allt om hur man ska gå tillväga, det är viktigt att följa både magkänslan och utgå från sin egen situation också.

Men vissa saker kan vara bra att veta innan man börjar investera, på så vis slipper man falla i nybörjar-fällorna, så man inte förlorar alla sina pengar. Innan vi börjar med det ska vi ta upp trader. Som nämnt kort tidigare finns det maskiner i form av program som man kan sätta in en del pengar i och som sedan säljer och köper bitcoin till dig. Det finns såklart vissa saker som man bör tänka på innan man börjar sälja och köpa Bitcoin. Självfallet ska man utgå från sig själv och det finns ingen garanti för att lyckas bättre eller sämre oavsett man gör, därför är det viktigt att tänka på två saker.

Viktigt att veta

Den ena saken är att man aldrig bör investera mer pengar än vad man faktiskt har råd att förlora om det skulle gå dåligt. Det betyder att man bör titta på vilken risk investeringen för med sig och sedan överväga hur mycket man kan satsa. På så vis kanske man kan känna lite trygghet trots allt. För det andra kan det vara bra att man först och främst investerar sina egna pengar. Det betyder i många tillfällen att man kanske inte bör låna pengar till en investering, men å andra sidan kan en investering gå bra och då kan man betala lånet tillbaka och få mycket över till sig själv. Överväg dina val och investera försvarligt så blir risken sannolikt lägre, lycka till!

seo-sem-byrå

Lönsam kundanskaffning online

Om du är företagare så vet du också vikten av kundanskaffning. Alla företag måste ha kunder och på ett eller annat sätt så måste dessa anskaffas. Vissa företag inriktar sig på B2B och vänder sig därmed mot företag medan andra företag jobbar med B2C vilket innebär att de vänder sig till privatpersoner. Vissa företag jobbar både med B2B och B2C. Oavsett vilken målgrupp företaget har och vilken vara eller tjänst som erbjuds så kan man använda internet som kanal för kundanskaffning. Två metoder för att lönsamt genomföra kundanskaffning online tänkte övergripande redogöra för i denna text. Hoppas du finner den intressant och att den kan vara en liten hjälp på vägen att lyckas med marknadsföringen online.

SEM

SEM är inte en förkortning för semester i detta sammanhang utan istället en förkortning på ”Search Engine Marketing”. Fritt översatt till svenska blir detta Sökmotormarknadsföring och med detta avses annonsering hos sökmotorer online, primärt Google men även till viss del Bing. Möjlighet finns att köpa länkar till sin verksamhet som exponeras i samband med att någon sökt efter information relaterat till verksamheten. Att köpa sådana länkar är ingen konst, det är bara att starta ett konto hos Google alternativt Bing eller bägge två och välja budget och skapa annonser. Men eftersom prissättningen för klick är dynamisk beroende på efterfrågan så gäller det även att optimera sina annonseringar så att man bara betalar för trafik som genererar intäkter till företag och därmed ger avkastning. Det krävs ganska mycket kunskap och erfarenhet för att optimera en budget för annonsering via sökmotorer, så om man inte har en massa tid över eller tycker det är jättekul att fixa med detta själv så rekommenderas att man anlitar en byrå för jobbet, och helst då en så kallad ”Google Partner” så att man vet att byrån är experter inom området.

SEO

Om man börjat jobba med SEM så ligger det nära till hands att även börja jobba med SEO. SEO står för Search Engine Optimization och innebär att man vidtar åtgärder för att ranka så högt som möjligt i det organiska ”riktiga” sökresultatet på Google och andra sökmotorer. För att göra detta så bör man starta med att göra en analys av vilka sökord som är lönsamma och relevanta för den verksamhet man bedriver. Har man en målarfirma så är det ju förmodligen mer lönsamt att ranka högt bland sökresultaten på sökfrasen ”beställa målarjobb för villa” snarare än exempelvis ”vad är det på tv ikväll”.  Hur gör man då för att syns just på de sökfraser och sökord som är lönsamma för den specifika verksamhet man bedriver? Detta är ju såklart tiotusenkronors-frågan (eller snarare miljardfrågan med tanke på hur mycket som säljs via nätet idag) och om detta tvistar de lärde. Ett par saker verkar dock experterna eniga om. För det första måste man ha en bra och intressant webbplats som ger relevant information (och helst bättre än konkurrenterna). Har man detta så stannar besökarna ofta kvar på sidan och klickar runt för att läsa mer. Detta kan Google avläsa och belönar då webbsajten med högre placeringar i sökresultaten. För det andra så måste webbplatsen få ett visst förtroende vilket genereras genom att andra webbplatsägare väljer att länka till webbplatsen. Vissa brukar benämna en länk som en ”röst” och ju fler ”röster” en sajt har kontra dess konkurrenter på en viss sökfras, desto högre är sannolikheten för att placeringen blir bättre i sökresultaten. Man får dock gå varligt fram när man gör SEO-åtgärder för om man gör fel så kan man få motsatt effekt, dvs man droppar i sökresultaten, och för att inte gå i denna fälla så väljer många att anlita en seo byrå.

jämför bilförsäkring

Att jämföra bilförsäkringar – 6 tips

Att försäkra bil online kan vara svårare än man tror. Kanske det inte är särskilt svårt att teckna själva försäkringen, men att jämföra försäkringar på identiska villkor. Det visar en undersökning från konkurrensverket

“Det är relativt enkelt att med sitt registreringsnummer och personnummer jämföra premierna för en bilförsäkring via nätet. Andra faktorer är inte lika lätta att jämföra.”

Varför byter man bilförsäkring?

Missnöje efter en skadereglering

Undersökningen visar att en av de vanligaste orsakerna till att man letar nytt försäkringsbolag är att man har negativa erfarenheter efter en skada. Många av de cirka 2000 klagomål som kommer in till Konsumenternas försäkringsbyrå varje år gällande bilförsäkringar, handlar om missnöje efter en skada.

Priset

En annan grupp som är mer benägen att jämföra bilförsäkringen är de som upplever att priset är för högt. I många fall blir konsumenter varse om detta i samband med att försäkringen löper ut vid årsförfallodagen.

Särskild höga premieökningar kan inträffa ifall försäkringstagaren har haft en försäkring som följde med ett bilköp, så kallade “prova på”-försäkringar. Det som kännetecknar denna typ av försäkringar är att de ofta är väldigt förmånliga under den första perioden, både sett till villkor och pris. Men det är inte ovanligt att de kan stiga kraftigt i premie när försäkringen ska förnyas och övergå i en vanlig bilförsäkring.

Bilförsäkringar tillhör de försäkringar vars premier kan skilja mest mellan olika bolag. Just av denna anledning är det många som kan spara mycket på att regelbundet jämföra försäkringsbolag. 

Lästips: Vad kostar det att försäkra bil? Faktorer som avgör priset

Men samtidigt som att det är enkelt att jämföra bilförsäkringspriser online, kan det vara svårt att jämföra äpplen med äpplen; försäkringar kan vara komplicerade, och det är inte alltid tydligt vad som ingår. 

Av denna anledning har vi tagit fram 6 tips för dig som är på jakt efter en ny bilförsäkring.

Tips för dig som ska jämföra bilförsäkring online

 • Jämför försäkringar med samma omfattning
  Se till att ha ditt befintliga försäkringsavtal till hands när du jämför. Då kan du se exakt vilken omfattning (trafik-, halv- eller helförsäkring) du har idag.
 • Jämför med samma självrisker
  Se till att du jämför på lika självrisknivåer. Många bolag erbjuder olika självriskalternativ, framför allt på trafikförsäkringen (t ex 0, 1000 eller 2000 kr) och vagnskadeförsäkringen (varierar mellan 2000 och 10 000 kr). Delkaskoförsäkringen brukar däremot ha statiska självrisker som inte går att skräddarsy.  
 • Inkludera tilläggsförsäkringar i jämförelsen
  Få koll på vilka tilläggsförsäkringar du har idag och ta med dem i jämförelsen. Tänk på att tilläggsförsäkringarna kan innehålla olika mycket och heta olika beroende på försäkringsbolag.
 • Jämför det finstilta
  Tänk på att inte all information framgår av försäkringsbrevet. Därför är det bra om du läst på lite om ditt nuvarande försäkringsbolags försäkringsvillkor. Detta är särskilt viktigt i de valbara tilläggsförsäkringarna, då omfattningen i dessa kan skilja ganska mycket.

Tips! Här hittar du försäkringsvillkoren för bilförsäkring hos de flesta bolag på marknaden.

 • Jämför paketrabatter
  Många bolag erbjuder förmånliga rabatter ifall du samlar flera av dina  privatförsäkringar hos ett och samma bolag, i vissa fall upp till 20% eller mer. Det kan innebära att om du flyttar hela ditt försäkringsinnehav, kan du få ett mer fördelaktigt pris, även om kanske själva bilförsäkringen inte ger någon nämnvärd besparing. Ta med detta i beräkningen.
 • Jämför kundnöjdhet efter skada
  Det finns mycket statistik att tillgå gällande kundnöjdhet efter en skada, där man bland annat mäter hur nöjd man är med ersättningen och hur smidigt man upplever att ett skadeärende har varit. Detta kan vara bra att ha som utslagsfaktor när du väljer mellan bolag som har liknande försäkringsskydd och pris.
lära sig investera på aktieskola

Lär dig investera i aktier och fonder kostnadsfritt online

De flesta av oss jobbar hårt för att generera inkomst i form av lön varje månad. Tänk om man kunde vända på detta förhållningssätt och istället låta pengarna jobba för en själv. Men är detta möjligt? Ja, det är det faktiskt genom att börja investera en del av månadslönen istället för att konsumera upp alltihop. Men vad ska man investera i? Läs vidare så redogör vi för ett par olika investeringsalternativ. En mer komplett guide finns även på Aktieskolan.se som vi varmt kan rekommendera.

Investera i aktier

Förmodligen har du hört talas om begreppet ”aktier” men vet du vad det är egentligen? Om inte så kan du ha mycket att vinna på att läsa vidare. En aktie är helt sonika en andel i ett aktiebolag. Köper du en aktie så blir du alltså delägare i aktiebolaget i vilket du köpt aktien. Detta innebär att man få möjlighet att ta del av aktiebolagets framtida vinster. Utöver detta så får man även rätt att delta på aktiebolagets bolagsstämma som äger rum en gång per år och utser bolagets styrelse som i sin tur utser bolagets VD bland annat. Men vad är då bakgrunden till att aktier finns på aktiemarknaden. Jo, det hela handlar i grund ock botten om att aktiebolaget släppt aktier till försäljning för att få in kapital som sedan kan användas till att utveckla bolaget vidare. När aktierna väl är släppta (eller noterade på en aktiemarknad som det heter på fackspråk) så finns de på aktiemarknaden och de köps och säljs av investerare. Utöver att få in kapital så kan en positiv aspekt med att notera ett aktiebolags aktier att få publicitet och reklam vilket i sin tur kan öka kännedomen om företaget och därmed försäljningen.

Men hur tjänar man då pengar på aktier såsom investerare? Jo, detta kan man göra på två olika sätt. Det första är att sälja aktierna man köpt för ett högre pris än vad man köpte dem för. Aktuellt pris på aktien i fråga finner man i aktiekursen. Det andra sättet som man kan tjäna pengar på aktier är genom aktieutdelningar som handlar om att man får ta del av den vinst som aktiebolaget generera och som sedan fördelas ut till aktieägarna. Detta sätt brukar främst appellera på större aktiebolag då mindre och nystartade aktiebolag oftast behöver pengarna internt i företaget för att investera i verksamheten och på sikt kunna generera ännu större vinster som eventuellt i ett senare skede kan delas ut till aktieägarna. Huruvida aktiebolaget delar ut sina vinstmedel eller investerar dem i bolaget kan man läsa om i utdelningspolicyn som fastställs av styrelsen och återfinns i årsredovisningen. Om ett aktiebolag valt att dela ut vinstmedel till aktieägarna så brukar detta ske en gång per alternativt två eller 4 gånger per år. Att ett bolag delar ut vinstmedel varje månad är inte så vanligt men visst finns det sådana exempel på frekventa aktieutdelningar, särskilt i USA. Läs vidare i aktieskolan för info om såhär köper du aktier om du vill bli rik på aktieutdelningar och / eller kursvinster.

Hitta rätt bland aktier och fonder

När man väl lärt sig vad aktier är och hur man köper dem så blir nästa utmaning att köpa aktier som genererar avkastning. Detta är det svåra med att investera i aktier och aktieanalys och aktievärdering kräver nog sin helt egna artikel för att gå till botten med. Det man kan göra om man tycker det är knepigt att hitta aktier som man vill investera i är att istället köpa fonder. Då kan man välja på indexfonder (passivt förvaltade som följer specifika index) eller aktivt förvaltade fonder där fondförvaltare aktivt investerar åt fondandelsägarna. Det finns en uppsjö av fonder att välja på och ett tips är att börja läsa om vilka fonder som finns hos exempelvis Avanza eller Nordnet. Lycka till med aktie- och fondaffärerna!

huvudvärk

Om olika typer av huvudvärk

Förhoppningsvis rullar allt på och hälsan är i behåll. Men om det inte skulle vara så och du exempelvis lider av nedan besvär så kan det vara väl investerade pengar och tid att besöka en kiropraktor. Bor du i Göteborg med omnejd så är det såklart smidigast att anlita en kiropraktor göteborg för att behandla huvudvärken

Olika typer av huvudvärk

Huvudvärk är ingen rolig åkomma. Ibland beror huvudvärk på exempelvis vätskebrist som är vanligt vid baksmälla eller om man helt enkelt inte fått i sig tillräckligt med vätska. Men huvudvärk kan bero på en mängd olika saker och upplevas väldig annorlunda för olika personer. Det finns alltså olika typer av huvudvärk och nedan kan du läsa mer om respektive kategori.

Spänningshuvudvärk

När man i vanligt talas pratar om huvudvärk i allmänna ordalag så är det oftast så kallad spänningshuvudvärk det handlar om. Forskningsresultat tyder på att detta är en av de vanligaste typerna av huvudvärk. De som drabbas av spänningshuvudvärk brukar beskriva åkomman som ”ett tryck” på båda sidor om huvudet. Forskningen har dock inte ännu kunnat påvisa exakt vad orsakerna är till spänningshuvudvärk men en hypotes är att det beror på så kallad perifer smärtmekanism som innebär att de nerver som ej anknyter till hjärna och ryggmärg får ökad känslighet. Om man lider långvarigt av huvudvärk så är det mest troliga att de är det centrala nervsystemet via ryggmärg / hjärna som orsakar det hela.

Vidare så är det en komplex historia att bedöma orsaker till spänningshuvudvärk. Detta beror på att flera faktorer kan spela in. Livssituation, överbelastning av muskulatur i nacken och ökad känslighet efter exempelvis ett trauma är vanliga faktorer.

Vad kan då en kiropraktor göra för att avhjälpa spänningshuvudvärk. Först och främst så kan kiropraktorn bedöma om nackmusklerna är spända och även muskulaturen runt ansikte och käke. Ett tecken på att de är spända är att man kan känna ”knutor” när man masserar musklerna. Kiropraktorn brukar även söka efter så kallade ”triggerpunkter” som generera smärta någon annanstans vid aktivering. När kiropraktorn gjort en bedömning av tillståndet så kan en behandlingsplan påbörjas med syfte att minska dagarna med smärta. Ofta bygger behandlingsplanen på mjukdelsbehandling alternativt ledmobilisering. Nu hoppas vi att du fått lite bättre kolla på vad spänningshuvudvärk är.

Cervikogen huvudvärk

En annan typ av huvudvärk är så kallad Cervikogen huvudvärk. Denna typ av huvudvärk är vad man brukar benämna som ”sekundär” vilket innebär att värken i huvudet helt sonika kommer från leder och muskler i nacken. Forskningen har visat att 4,1 % någon gång upplever denna typ av huvudvärk och kvinnor drabbas i högre utsträckning än män visar viss forskning. Whiplash-skador och hjärnskakning är vanliga orsaker till denna typ av huvudvärk. Det som definierar Cervikogen huvudvärk är enligt nedan

 • Begränsad rörelseförmåga i nackmuskulatur
 • Huvudvärk när man rör nacken
 • Huvudvärk när man exempelvis trycker med ett finger på övre nackmuskulatur
 • Smärta kan sprida sig ut i axel, nacke och arm på samma sida som man upplever huvudvärken

Hur gör då kiropraktorn för att avhjälpa Cervikogen huvudvärk? Först börjar kiropraktorn med att känna på leder och muskulatur i nacke. Därefter behandlas detta med så kallad ledmobilisering och tryck och/eller träning av musklerna. Behandlingstiden kan variera ganska kraftigt vid Cervikogen huvudvärk, beroende på individ.

Migrän

En tredje typ av huvudvärk är migrän. Migrän är huvudvärk som kännetecknas av att det pågår längre perioder och beskriv ofta som pulserande värk som förstärks vid aktivitet eller som en ensidig värk över huvud. Även yrsel och illamående kan komma i samband med migrän och den drabbade brukar ofta efterfråga ett rum som är tyst och mörkt att vila i. Tyvärr har inte forskarna ännu kunnat klargöra vad som orsakar migrän och behandlingen som en kiropraktor kan erbjuda är densamma som vid spänningshuvudvärk som du kan läsa mer om längre upp i artikeln. Det finns fler typer av huvudvärk som din kiropraktor kan redogöra för.