kasta en tärning!

Hur kommer det sig att spel på online casinon har blivit så populärt?

Enligt siffror från Spelinspektionen, den myndighet som ansvarar för den svenska spelmarknaden, så är det fler svenskar än någonsin tidigare som spelar på online casinon. Den här utvecklingen är en fortsättning på en trend som har gått att iaktta under ett antal år och det ser inte ut att sakta ner inom kommande år.

Men hur kommer det egentligen sig att den här utvecklingen går åt hållet som det gör? I den här texten kommer vi att försöka reda ut just detta och vi kommer belysa några nyckelfaktorer som har gjort utvecklingen möjlig. Det är också värt att notera att den här statistiken enbart finns tillgängliga på casinon som har en svensk licens och om man hade räknat in antalet svenska spelare på utländska casinon så hade siffrorna med största sannolikhet varit ännu högre. Om du vill lära dig mer om utländska casinon så läs mer här.

Avskaffandet av det svenska spelmonopolet

Under en lång period så hade Sverige ett spelmonopol där enbart Svenska Spel tilläts bedriva verksamhet i Sverige. På grund utav att staten gick miste om enorma summor till utländska casinon varje år så beslutades det att den spelmarknaden skulle avregleras. Från och med den första januari 2019 så kan utländska spelbolag ansöka om en licens att bedriva verksamhet i Sverige, någonting som har lett till att det idag finns över 200 olika spelbolag som är verksamma i Sverige.

Det ökade utbudet

Detta har i sin tur lett till att utbudet för svenska spelare numera är mycket gott och det är väldigt lätt att hitta någonting som tilltalar en. Där man förut behövde söka sig utomlands för att hitta vissa typer av spel så kan man numera utan problem hitta det hos en svensk operatör. 

Det ökade utbudet av online casinon har också gjort det mycket lättare att locka kunder. Där Svenska Spel exempelvis inte erbjuder någon bonus så är detta mycket vanliga på privatägda casinon och är någonting som gör det mycket lättare för människor att testa på att spela för första gången. Här är det primärt olika casinospel som är populära att spela på, då Svenska Spel fortfarande är ett vanligt spelbolag att vända sig till för människor som tycker om att betta på sport.  

Lockdown och hemarbete

Lockdownperioden hade också en roll att spela i den explosionsartade tillväxten av intresse bland det svenska folket. De som hade turen att ha kvar sin anställning under pandemin hade ofta en del pengar extra över i slutet av varje månad. Under en tid där utgifterna för underhållning, resande och mycket annat var nära noll så letade många efter en alternativ underhållningsform att använda sig av. Onlinecasinon blev då ett perfekt val för många då det är en hobby och ett intresse som är underhållande men som samtidigt görs helt och hållet digitalt. Även om summan som människor spelar för har sjunkit en del sedan pandemin så är spelarantalet fortfarande mycket högt, någonting som tyder på att lika många människor spelar även om det inte satsas samma summor som tidigare.

seo

Tips på hur du får bra sökresultat på Google

Att söka på Google, det är ibland lite av en konst. Att söka på ett ord kan ge hur många olika resultat som helst, varav många av dem kanske inte alls är så relevanta som du vill att de ska vara. Att göra en sökning på Google är ganska enkelt. Du skriver in ett eller flera sökord av det du vill hitta sedan klickar du enter. Du kommer då att få upp en så kallad resultatsida. Det är en lista på de sidor eller dokument som bäst motsvarar ditt sökord. Den mest relevanta högst upp. Om du vill ha en mer effektiv sökning, så finns det dock en del tips du kan följa.

Välja sökord

Det är mycket viktigt att du ser till att välja rätt sökord, för det så att säga själva nyckeln till att hitta den information du behöver eller letar efter. Är det till exempel allmän information om ett land, som Spanien till exempel så kan du börja med att söka på enbart landets namn. Men det bästa är att alltid använda dig av flera sökord. Är det semester du planerar till det land du söker om, så kan det vara bra att söka på resa till Spanien. Det blir då mer relevanta sidor du får upp. Är det dessutom så att du vill spela golf, då kan du söka på resa till spanien + golf. Om det är så att du är ute efter en specifik sida, men inte minns exakt URL, så kan du testa att söka på delar du kommer ihåg, som till exempel artikel på cyberteddy. Då kan du få upp alla de sidor som hör till den.

Dina sökord bör vara så specifika som möjligt. Det är bättre att söka på lyxhotell Marbella, än att söka lyxhotell i Spanien, om det är just Marbella du vill hitta hotell i.

Stora eller små bokstäver?

Sökningar på Google är inte skiftlägeskänsliga utan alla tecken räknas som små bokstäver. Det oavsett hur det skrivs. Du kan därmed skriva anna andersson, Anna Andersson eller aNnA aNdErSsOn och du får exakt samma sökresultat.

Automatiska ”och”-​frågor och uteslutningar av ord

Google har som standard att visa de sidor där alla dina sökord ingår. Det är alltså inte ett måste att skriva in ordet och. Men ordningen på dina ord kan avgöra vad det är för sökresultat du får.

Google ignorerar även allmänna ord och tecken som ”var” och ”hur” samt vissa enstaka siffror och bokstäver. Det eftersom att de kan tendera att göra sökningen långsammare utan att ge bättre resultat.

Är det så att du har ett vanligt ord som är viktigt att få med för att få rätt resultat, så är det bättre att sätta till ett plustecken (”+”) framför det. Se bara till så att det finns ett blanksteg före plustecknet.

Du kan även söka med fraser, genom att sätta citattecken runt två eller flera ord.

Negativa sökord

Det finns ju vissa sökord som har fler än bara en enda betydelse. Om vi ser till ordet pass, så kan det vara en ID handling, eller ett kortspel. Är det bara så att du vill få fram pass utan att det har att göra med kort, så sätt då ett minustecken (”-”) framför ordet. Du ska då skriva: Pass -kortspel.

fimlrullar

Så har filmkonsumtion förändrats genom årens gång och så kommer den se ut i framtiden

För många av oss så växte vår kärlek till film fram genom att man hyrade en film hos sin lokala filmuthyrare varje helg. Att få gå och leta bland alla rader av spännande titlar kittlade ofta nyfikenheten något enormt, och det var ett väldigt roligt sätt att hitta nya filmer att se.

Idag så har så gott som alla av dessa butiker dött ut, och istället så har vi gått över till att streama majoriteten av all film som vi ser. Tråkigt för oss som tyckte om att hyra film, men med tanke på smidigheten och skillnaden i pris så är det inte särskilt konstigt att streamingtjänster är här för att stanna. I den här texten kommer vi att gå igenom hur konsumtion av film har förändrats och vad framtiden kanske kommer att bjuda på.

Filmens början

När filmer först började produceras så var det en lång process, och alla filmer var också helt stumma. Dessa visades på teatrar och sakta men säkert så började biografer att öppna upp som var inriktade på att enbart visa film för sina besökare. Det dröjde lång tid innan den breda allmänheten fick tillgång till möjligheten att se filmer i sina hem. Först visades filmerna på TV-kanaler, men allt eftersom tekniken utvecklades blev det sedan mer och mer vanligt med videospelare och möjligheten att titta på film i sitt eget hem.

Internets intåg och streamingrevolutionen

Under början av 00-talet så var det många som började ladda ner filmer illegalt via olika hemsidor. Detta var oerhört populärt under ett antal år och har fortfarande viss popularitet idag. Under 10-talet så började fler och fler människor få upp ögonen för vilken smidig lösning streaming av film var. Att kunna välja bland hundratals filmer som gick att se direkt på ens dator var oerhört tilltalande och det dröjde inte länge innan tjänster som Netflix och liknande var en stapelvara i många hushåll.

Den här revolutionen skedde även inom mer vuxeninriktade filmer. Pornografi flyttade också in online och det blev vanligt med svenska cam chat och videos där man kunde se på filmer med bland annat äldre sexpartner och mycket annat.

Biografer under streamingålder

Biografer hade det riktigt tungt under pandemin. Detta kombinerat med att många filmer som idag släpps på biografer också ofta går att se direkt online har gjort att intresset inte riktigt kommit tillbaka. Detta för med sig ett dilemma för många biografer eftersom det innebär att de nu kommer att vara mer inriktade på att visa filmer med stora budgetar såsom superhjältefilmer, medans mer nedtonade produktioner kommer få allt svårare att få plats på den stora duken och istället kommer visas mer online.

starta företag

Hur fungerar Organisationsnummer?

Företagsnummer infördes I Sverige 1975 som en form för identitetsbeteckning för juridiska personer (företag, bolag, föreningar och vissa organisationer) för at förenkla kommunikation mellan juridiska personer och olika statliga organ.

Företagsnumret tilldelas när man registrerar företaget av samma myndighet som registrerar det.

Oftast får man organisationsnumret genom bolagsverket, men också Skatteverket, Kammarkollegiet och Lantmäteriet gör detta.

I likhet med ett personnummer består organisationsnumret av tio siffror, och är byggt upp på samma sätt. Man kallar den första siffran i ett organisationsnummer för “gruppnummer”.

Detta anger under vilken bolagsform eller juridisk form den juridiska personen hör hemma under. Man kan använda den första siffran i organisationsnummret för att tyda företagets juridiska form:

 • Stat, kommun och landsting inleds med 2.
 • Aktiebolag inleds med 5.
 • Ekonomisk förening inleds med 7.
 • Stiftelse eller ideell förening inleds med 8.
 • Handelsbolag eller kommanditbolag inleds med 9.

Skatteverket för också ett centralt register över alla registrerade organisationsnummer och har ansvaret för tillsyn över alla registrerade organisationsnummer i Sverige.

Organisationsnummer i enskild firma

När det kommer till enskild firma får man inte ett eget organisationsnummer, men använder näringsidkarens personnummer.

Anledningen till detta är att idkaren är att anse som en juridisk person, och på så sätt är det ingen separation mellan företaget och den som driver företaget.

Samtidigt betyder detta att näringsidkaren personligen ansvarar för företagets alla åtaganden, plikter och skulder och är samtidigt ansvarig för att alla avtal hålls.

Ett organisationsnummer är också påkrävd om en juridisk person skall kunna ingå bindande avtal.

 Lagtextens definition av organisationsnummer är följande:

Bestämmelser om organisationsnummer finns i lag om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl. (SFS 1974:174 och senaste ändring SFS 2006:600). Enligt denna lag ska organisationsnummer fastställas för:

 • aktiebolag, europabolag och europakooperativ med säte i Sverige, handelsbolag, ekonomisk förening och samfällighetsförening
 • erkänd arbetslöshetskassa, understödsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn
 • kommun, landsting, kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner, och
 • registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar

Organisationsnummer ska vidare fastställas för annan juridisk person om den juridiska personen eller om statlig myndighet så begär. Detta gäller även enkla bolag, partrederier och utländska företags filialer.

 Organisationsnummer omtalas ofta som en svensk företeelse, men man kan hitta motsvarigheter även i andra länder som har samma syfte.

Som till exempel Tyskland, där man varken har personnummer eller organisationsnummer.

I stället har man ett så kallad Steuernummer (skattenummer) på alla landets personer och organisationer.

Hur går man tillväga för att få organisationsnummer?

Som nämnt ovan tilldelas organisationsnummer när du registrerar ditt företag.

Där som du skall starta enskild firma behöver du göra följande:

 1. För dig med enskild näringsverksamhet som har e-legitimation ska registreringen ske på Verksamt.se. I annat fall skall du fylla i Skatteverkets blankett SKV 4620 och skicka till den angivna adressen.
 2. Skatteverket behandlar din ansökan och fattar ett beslut gällande tilldelning organisationsnummer.
 3. Efter man är registrerad i organisationsnummerregistret får du ett meddelande med alla uppgifter om registreringen. Där som du hittar felaktigheter skall du omedelbart kontakta Skatteverket och begära en ändring.
 4. Skulle du önska det, kan du mot en avgift få bevis på tilldelningen av organisationsnummer. I dessa dokument finns all information om ditt företag från Skatteverkets register över organisationsnummer.

Processen för att få organisationsnummer kan variera något beroende på företagsform.

 Momsregistreringsnummer och handel i och utanför EU

Bedriver du försäljning till andra länder inom EU krävs också ett momsregistreringsnummer (VAT-nummer).

Detta är byggt på ens organisationsnummer och du kan hitta detta på ditt registerutdrag.

Det är viktigt att andra momsregler gäller om man driver försäljning inom EU.

Först och främst skall du alltid ange företagets VAT-nummer (Detsamma som momsregistreringsnummer) tydligt på alla fakturor.

 Man måste också påse att man momsdeklarerar rätt:

 • Köper du varor eller tjänster från en momsregistrerad säljare inom EU skall du själv beräkna och betala svensk moms i momsdeklarationen. Där som säljaren inte är momsregistrerad skall du inte betala moms.
 • Säljer du varor eller tjänster till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land är det köparen som redovisar moms i sitt land. Där som köparen inte har ett VAT-nummer lägger du på svensk moms på fakturan.

 Om man säljer eller bedriver export av varor utanför EU är detta momsfritt. Däremot får man momsen återbetald för alla dom utgifter företaget haft.I andra EU-länder kan utseendet på momsregistreringsnumret variera. 

Dock kommer det alltid att börja med den aktuella landskoden samt vara baserat på de organisationsnummer som finns i landet.

När det kommer till länder utanför EU blir det alltmer vanligare att använda momsregistreringsnummer också för dessa.

I konklusion

Då återstår det bara att säga att vi hoppas du har fått lite mer förståelse för hur organisationsnummer fungerar, och att du kan dra nytta av informationen när du väljer att starta eget.

Se till att du sätter dig in i dom gälande skatteregler, och skulle du känna dig osäker är det ingen skam i att ta hjälp av någon som faktiskt har kunskap på området och kan ge dig den vägledning du behöver för att med trygghet hantera ditt företags ekonomi.

låna pengar

Så gör du för att få ner räntan när du ska låna pengar

Som låntagare vill man förstås få en så låg ränta som möjligt när man ska låna pengar, något du kan läsa mer om på norskkreditt.no. Ju lägre ränta desto billigare blir det nämligen att låna pengar vilket i sin tur också gör att du får mer pengar över i plånboken varje månad. Vi ska nu därför ta oss en titt på några tips som du kan använda dig av för att få ner räntan så mycket som möjligt när du ska låna pengar.

Ta ett lån med säkerhet

Ett tips som vi rekommenderar dig att använda dig av för att få så låg ränta som möjligt är att ta ett lån med säkerhet. Ett lån med säkerhet är ett lån där du måste ge något till banken i säkerhet för att kunna låna pengar. Detta innebär att du ger banken rätten att ta någon eller några av dina tillgångar från dig om det är så att du inte kan betala tillbaka lånet. I många fall använder man samma sak som man lånar pengar till som säkerhet. Det är till exempel vanligt att man lånar pengar till att köpa en bil eller en bostad, och då kommer man överens med banken om att de kan ta dessa saker från dig om du inte betalar tillbaka lånet så som det är tänkt.

Skälet till att du i de flesta fall får en lägre ränta när du tar ett lån med säkerhet har att göra med det faktum att banken tar en mindre ekonomisk risk när de ger dig ett lån med säkerhet. Skulle det vara så att du inte kan betala tillbaka kan de ju nämligen ta någon av dina tillgångar från dig. Eftersom de tar en mindre finansiell risk kan de kompensera för detta genom att erbjuda dig lägre ränta.

Tar du i stället ett lån utan säkerhet tar banken en större ekonomisk risk när de lånar ut pengar till dig. Detta får du då i de flesta fall kompensera för genom att betala en högre ränta. Ta därför ett lån med säkerhet för att få en så låg ränta som möjligt.

Ha inte en för lång återbetalningsperiod

När man lånar pengar kan det kännas lockande att välja en lång återbetalningsperiod då det är dags att betala tillbaka pengarna. Väljer du en lång återbetalningsperiod får du nämligen en lägre månadskostnad för ditt lån. Att välja en alltför lång period är dock inte någon bra idé. Gör du det kommer du nämligen att få en högre ränta. Det gäller därför att välja en period som inte innebär alltför hög månadskostnad men som samtidigt inte heller är alltför lång. Välj därför en återbetalningsperiod med en månadskostnad som du kommer att ha råd med, detta utan att dra ut på det hela alltför långt.

Ha koll på den effektiva räntan

När du ska låna pengar är det också av yttersta vikt att du har koll på vad den effektiva räntan ligger på. Många gör nämligen misstaget att fokusera på den nominella räntan, men det är inte det viktigaste när du ska låna pengar. Den effektiva räntan inkluderar nämligen den nominella räntan plus andra avgifter som tillkommer till ditt lån. Detta kan handla om uppläggnings- och aviavgift. Den effektiva räntan är därför det som låter dig veta hur mycket det sammanlagt kommer att kosta att låna pengar.

Den nominella räntan är förstås viktig även den, bland annat eftersom den bidrar till den effektiva räntan. Det lån som har lägst nominell ränta behöver dock inte nödvändigtvis vara det som kostar minst. Ett lån kan nämligen ha en lägre nominell ränta än ett annat men ändå kosta mer eftersom det tillkommer andra avgifter. Jämför därför som sagt var alltid den effektiva räntan olika lån emellan i stället för att fokusera på den nominella.

Använd dig av en låneförmedlare

När du ska låna pengar är det en bra idé att använda dig av en låneförmedlare. En sådan kan nämligen jämföra olika långivare åt dig. Det är i sin tur något som gör att det blir lättare att hitta ett lån som stämmer så väl överens med det du söker efter som möjligt. Detta inkluderar bland annat lägsta möjliga ränta. Du sparar också mycket tid på att använda dig av en låneförmedlare eftersom denna gör jobbet åt dig.

Ha gott om tid på dig Se också till att vara ute i god tid när du ska ansöka om ett lån, och inte i sista minuten. Är du ute i tid kan du nämligen ta tid på dig att förhandla med banken om att få ner räntan så mycket som möjligt. Är du i stället ute i sista stund kan du bli tvungen att acceptera ett låneerbjudande som egentligen inte är ett särskilt bra sådant, detta för att hinna få dina pengar i tid.