jämför bilförsäkring

Att jämföra bilförsäkringar – 6 tips

Att försäkra bil online kan vara svårare än man tror. Kanske det inte är särskilt svårt att teckna själva försäkringen, men att jämföra försäkringar på identiska villkor. Det visar en undersökning från konkurrensverket

“Det är relativt enkelt att med sitt registreringsnummer och personnummer jämföra premierna för en bilförsäkring via nätet. Andra faktorer är inte lika lätta att jämföra.”

Varför byter man bilförsäkring?

Missnöje efter en skadereglering

Undersökningen visar att en av de vanligaste orsakerna till att man letar nytt försäkringsbolag är att man har negativa erfarenheter efter en skada. Många av de cirka 2000 klagomål som kommer in till Konsumenternas försäkringsbyrå varje år gällande bilförsäkringar, handlar om missnöje efter en skada.

Priset

En annan grupp som är mer benägen att jämföra bilförsäkringen är de som upplever att priset är för högt. I många fall blir konsumenter varse om detta i samband med att försäkringen löper ut vid årsförfallodagen.

Särskild höga premieökningar kan inträffa ifall försäkringstagaren har haft en försäkring som följde med ett bilköp, så kallade “prova på”-försäkringar. Det som kännetecknar denna typ av försäkringar är att de ofta är väldigt förmånliga under den första perioden, både sett till villkor och pris. Men det är inte ovanligt att de kan stiga kraftigt i premie när försäkringen ska förnyas och övergå i en vanlig bilförsäkring.

Bilförsäkringar tillhör de försäkringar vars premier kan skilja mest mellan olika bolag. Just av denna anledning är det många som kan spara mycket på att regelbundet jämföra försäkringsbolag. 

Lästips: Vad kostar det att försäkra bil? Faktorer som avgör priset

Men samtidigt som att det är enkelt att jämföra bilförsäkringspriser online, kan det vara svårt att jämföra äpplen med äpplen; försäkringar kan vara komplicerade, och det är inte alltid tydligt vad som ingår. 

Av denna anledning har vi tagit fram 6 tips för dig som är på jakt efter en ny bilförsäkring.

Tips för dig som ska jämföra bilförsäkring online

 • Jämför försäkringar med samma omfattning
  Se till att ha ditt befintliga försäkringsavtal till hands när du jämför. Då kan du se exakt vilken omfattning (trafik-, halv- eller helförsäkring) du har idag.
 • Jämför med samma självrisker
  Se till att du jämför på lika självrisknivåer. Många bolag erbjuder olika självriskalternativ, framför allt på trafikförsäkringen (t ex 0, 1000 eller 2000 kr) och vagnskadeförsäkringen (varierar mellan 2000 och 10 000 kr). Delkaskoförsäkringen brukar däremot ha statiska självrisker som inte går att skräddarsy.  
 • Inkludera tilläggsförsäkringar i jämförelsen
  Få koll på vilka tilläggsförsäkringar du har idag och ta med dem i jämförelsen. Tänk på att tilläggsförsäkringarna kan innehålla olika mycket och heta olika beroende på försäkringsbolag.
 • Jämför det finstilta
  Tänk på att inte all information framgår av försäkringsbrevet. Därför är det bra om du läst på lite om ditt nuvarande försäkringsbolags försäkringsvillkor. Detta är särskilt viktigt i de valbara tilläggsförsäkringarna, då omfattningen i dessa kan skilja ganska mycket.

Tips! Här hittar du försäkringsvillkoren för bilförsäkring hos de flesta bolag på marknaden.

 • Jämför paketrabatter
  Många bolag erbjuder förmånliga rabatter ifall du samlar flera av dina  privatförsäkringar hos ett och samma bolag, i vissa fall upp till 20% eller mer. Det kan innebära att om du flyttar hela ditt försäkringsinnehav, kan du få ett mer fördelaktigt pris, även om kanske själva bilförsäkringen inte ger någon nämnvärd besparing. Ta med detta i beräkningen.
 • Jämför kundnöjdhet efter skada
  Det finns mycket statistik att tillgå gällande kundnöjdhet efter en skada, där man bland annat mäter hur nöjd man är med ersättningen och hur smidigt man upplever att ett skadeärende har varit. Detta kan vara bra att ha som utslagsfaktor när du väljer mellan bolag som har liknande försäkringsskydd och pris.
lära sig investera på aktieskola

Lär dig investera i aktier och fonder kostnadsfritt online

De flesta av oss jobbar hårt för att generera inkomst i form av lön varje månad. Tänk om man kunde vända på detta förhållningssätt och istället låta pengarna jobba för en själv. Men är detta möjligt? Ja, det är det faktiskt genom att börja investera en del av månadslönen istället för att konsumera upp alltihop. Men vad ska man investera i? Läs vidare så redogör vi för ett par olika investeringsalternativ. En mer komplett guide finns även på Aktieskolan.se som vi varmt kan rekommendera.

Investera i aktier

Förmodligen har du hört talas om begreppet ”aktier” men vet du vad det är egentligen? Om inte så kan du ha mycket att vinna på att läsa vidare. En aktie är helt sonika en andel i ett aktiebolag. Köper du en aktie så blir du alltså delägare i aktiebolaget i vilket du köpt aktien. Detta innebär att man få möjlighet att ta del av aktiebolagets framtida vinster. Utöver detta så får man även rätt att delta på aktiebolagets bolagsstämma som äger rum en gång per år och utser bolagets styrelse som i sin tur utser bolagets VD bland annat. Men vad är då bakgrunden till att aktier finns på aktiemarknaden. Jo, det hela handlar i grund ock botten om att aktiebolaget släppt aktier till försäljning för att få in kapital som sedan kan användas till att utveckla bolaget vidare. När aktierna väl är släppta (eller noterade på en aktiemarknad som det heter på fackspråk) så finns de på aktiemarknaden och de köps och säljs av investerare. Utöver att få in kapital så kan en positiv aspekt med att notera ett aktiebolags aktier att få publicitet och reklam vilket i sin tur kan öka kännedomen om företaget och därmed försäljningen.

Men hur tjänar man då pengar på aktier såsom investerare? Jo, detta kan man göra på två olika sätt. Det första är att sälja aktierna man köpt för ett högre pris än vad man köpte dem för. Aktuellt pris på aktien i fråga finner man i aktiekursen. Det andra sättet som man kan tjäna pengar på aktier är genom aktieutdelningar som handlar om att man får ta del av den vinst som aktiebolaget generera och som sedan fördelas ut till aktieägarna. Detta sätt brukar främst appellera på större aktiebolag då mindre och nystartade aktiebolag oftast behöver pengarna internt i företaget för att investera i verksamheten och på sikt kunna generera ännu större vinster som eventuellt i ett senare skede kan delas ut till aktieägarna. Huruvida aktiebolaget delar ut sina vinstmedel eller investerar dem i bolaget kan man läsa om i utdelningspolicyn som fastställs av styrelsen och återfinns i årsredovisningen. Om ett aktiebolag valt att dela ut vinstmedel till aktieägarna så brukar detta ske en gång per alternativt två eller 4 gånger per år. Att ett bolag delar ut vinstmedel varje månad är inte så vanligt men visst finns det sådana exempel på frekventa aktieutdelningar, särskilt i USA. Läs vidare i aktieskolan för info om såhär köper du aktier om du vill bli rik på aktieutdelningar och / eller kursvinster.

Hitta rätt bland aktier och fonder

När man väl lärt sig vad aktier är och hur man köper dem så blir nästa utmaning att köpa aktier som genererar avkastning. Detta är det svåra med att investera i aktier och aktieanalys och aktievärdering kräver nog sin helt egna artikel för att gå till botten med. Det man kan göra om man tycker det är knepigt att hitta aktier som man vill investera i är att istället köpa fonder. Då kan man välja på indexfonder (passivt förvaltade som följer specifika index) eller aktivt förvaltade fonder där fondförvaltare aktivt investerar åt fondandelsägarna. Det finns en uppsjö av fonder att välja på och ett tips är att börja läsa om vilka fonder som finns hos exempelvis Avanza eller Nordnet. Lycka till med aktie- och fondaffärerna!

huvudvärk

Om olika typer av huvudvärk

Förhoppningsvis rullar allt på och hälsan är i behåll. Men om det inte skulle vara så och du exempelvis lider av nedan besvär så kan det vara väl investerade pengar och tid att besöka en kiropraktor. Bor du i Göteborg med omnejd så är det såklart smidigast att anlita en kiropraktor göteborg för att behandla huvudvärken

Olika typer av huvudvärk

Huvudvärk är ingen rolig åkomma. Ibland beror huvudvärk på exempelvis vätskebrist som är vanligt vid baksmälla eller om man helt enkelt inte fått i sig tillräckligt med vätska. Men huvudvärk kan bero på en mängd olika saker och upplevas väldig annorlunda för olika personer. Det finns alltså olika typer av huvudvärk och nedan kan du läsa mer om respektive kategori.

Spänningshuvudvärk

När man i vanligt talas pratar om huvudvärk i allmänna ordalag så är det oftast så kallad spänningshuvudvärk det handlar om. Forskningsresultat tyder på att detta är en av de vanligaste typerna av huvudvärk. De som drabbas av spänningshuvudvärk brukar beskriva åkomman som ”ett tryck” på båda sidor om huvudet. Forskningen har dock inte ännu kunnat påvisa exakt vad orsakerna är till spänningshuvudvärk men en hypotes är att det beror på så kallad perifer smärtmekanism som innebär att de nerver som ej anknyter till hjärna och ryggmärg får ökad känslighet. Om man lider långvarigt av huvudvärk så är det mest troliga att de är det centrala nervsystemet via ryggmärg / hjärna som orsakar det hela.

Vidare så är det en komplex historia att bedöma orsaker till spänningshuvudvärk. Detta beror på att flera faktorer kan spela in. Livssituation, överbelastning av muskulatur i nacken och ökad känslighet efter exempelvis ett trauma är vanliga faktorer.

Vad kan då en kiropraktor göra för att avhjälpa spänningshuvudvärk. Först och främst så kan kiropraktorn bedöma om nackmusklerna är spända och även muskulaturen runt ansikte och käke. Ett tecken på att de är spända är att man kan känna ”knutor” när man masserar musklerna. Kiropraktorn brukar även söka efter så kallade ”triggerpunkter” som generera smärta någon annanstans vid aktivering. När kiropraktorn gjort en bedömning av tillståndet så kan en behandlingsplan påbörjas med syfte att minska dagarna med smärta. Ofta bygger behandlingsplanen på mjukdelsbehandling alternativt ledmobilisering. Nu hoppas vi att du fått lite bättre kolla på vad spänningshuvudvärk är.

Cervikogen huvudvärk

En annan typ av huvudvärk är så kallad Cervikogen huvudvärk. Denna typ av huvudvärk är vad man brukar benämna som ”sekundär” vilket innebär att värken i huvudet helt sonika kommer från leder och muskler i nacken. Forskningen har visat att 4,1 % någon gång upplever denna typ av huvudvärk och kvinnor drabbas i högre utsträckning än män visar viss forskning. Whiplash-skador och hjärnskakning är vanliga orsaker till denna typ av huvudvärk. Det som definierar Cervikogen huvudvärk är enligt nedan

 • Begränsad rörelseförmåga i nackmuskulatur
 • Huvudvärk när man rör nacken
 • Huvudvärk när man exempelvis trycker med ett finger på övre nackmuskulatur
 • Smärta kan sprida sig ut i axel, nacke och arm på samma sida som man upplever huvudvärken

Hur gör då kiropraktorn för att avhjälpa Cervikogen huvudvärk? Först börjar kiropraktorn med att känna på leder och muskulatur i nacke. Därefter behandlas detta med så kallad ledmobilisering och tryck och/eller träning av musklerna. Behandlingstiden kan variera ganska kraftigt vid Cervikogen huvudvärk, beroende på individ.

Migrän

En tredje typ av huvudvärk är migrän. Migrän är huvudvärk som kännetecknas av att det pågår längre perioder och beskriv ofta som pulserande värk som förstärks vid aktivitet eller som en ensidig värk över huvud. Även yrsel och illamående kan komma i samband med migrän och den drabbade brukar ofta efterfråga ett rum som är tyst och mörkt att vila i. Tyvärr har inte forskarna ännu kunnat klargöra vad som orsakar migrän och behandlingen som en kiropraktor kan erbjuda är densamma som vid spänningshuvudvärk som du kan läsa mer om längre upp i artikeln. Det finns fler typer av huvudvärk som din kiropraktor kan redogöra för.

spela med faktura

Spela på nätcasino med faktura

Marknaden för onlinecasinon och onlinespel växer så det knakar. Miljoner människor världen över ägnar sig regelbundet åt onlinegambling och den globala marknaden omsatte 51,96 miljarder dollar 2018, en fördubbling från 2009. Teknisk utveckling, tryggare betalningar, billigare produktion och minskad reglering är fyra skäl till denna explosionsartade ökning.

Även här i Sverige är onlinespel ett nöje som lockar många. En undersökning om svenskarnas internetvanor från 2017 visar att sju procent av internetanvändarna regelbundet (varje vecka eller varje månad) ägnar sig åt spel online där man satsar pengar. Nya online-underhållningsplatser poppar hela tiden upp som svampar ur marken, med nya spännande spel och häftiga finesser. För att vara på den säkra sidan och endast spela på online casinon som är trovärdiga och säkra så är det alltid bra att göra lite efterforskningar på jämförelsesajter som utvärderar alla tillgängliga online casinon för närvarande på marknaden.

Finansiering av sitt spelande är dock den eviga knäckfrågan för casinospelare. Har man pengar på kontot kan man enkelt göra en överföring till casinot och spela för detta. Man kan emellertid se i Googles statistik att allt fler människor ställer sig frågan “kan jag spela på kredit?” eller “kan jag spela på faktura?”. Casinon har sedan länge erbjudit olika former av krediter för att få in nya kunder och behålla dem. Detta har medfört en hel del fördelar för spelarna, framför allt att man inte behövt gå runt med en stor summa pengar. Casinon har då erbjudit lån i form av spelmarkers, som spelaren kan använda i casinot att spela för och som man sedan måste återbetala inom 30 dagar. Många casinon har dessutom erbjudit rena kreditlån, som fungerar ungefär som billån.

Fördelar med att ta ett lån i form av en spelmarker är att många casinon ger en återbetalning på förlorat belopp, ofta 10 procent. Ett annat tips är att öppna flera krediter på olika casinon. Då kan man ofta dra pengar från alla dessa samtidigt. Ytterligare en fördel är att casinon inte tar ut ränta på de pengar kunden är skyldig.

Nackdelen är att det ofta krävs en grundlig bakgrundskoll för att få en casinokredit, och kunden måste uppge personnummer och bankuppgifter. Man förväntas också betala tillbaka lånet inom en bestämd tid, och missas detta kan följderna bli oangenäma. Det kan också vara bra att ha i åtanke att det kan medföra framtida problem för den som tagit ut flertalet krediter från olika casinon. Detta kan exempelvis användas emot en vid skilsmässoförhandlingar och andra knepiga juridiska situationer.

I Sverige är det många onlinecasinon som låter kunderna spela mot faktura. Denna betalningsmetod blir allt mer populär, eftersom man då inte behöver göra en insättning där man uppger bankuppgifter. Det går också fort att komma igång med sitt spelande och kunden kan i lugn och ro betala fakturan senare via sin internetbank.

En annan variant är att spela för kontokredit. Här skaffar man sig helt enkelt en buffert på sitt vanliga bankkonto, så när pengarna tar slut kan man “låna av sig själv” och automatiskt betala tillbaka med sin kommande löneinbetalning. Så för de spelare som vill spela på kredit eller som inte vill uppge kortuppgifter för sitt nätcasino finns många möjligheter att snabbt och enkelt ta del av nya spännande spel och onlinenöjen.

massage hembesok

Lär dig mer om massage

Visst är det roligt att lära sig mer om olika saker? Idag har turen kommit till ämnet massage och förhoppningen är att du, efter att ha läst denna artikel, skall ha blivit lite kunnigare inom detta område. Så läs gärna vidare om du inte redan vet allt som är värt att veta om massage!

Massage – definition och bakgrund

Massage definieras enklast som en typ av behandlingsmetod som går ut på att knåda och gnida olika muskelgrupper för att på så vis öka blodcirkulationen vid dessa områden. Varför gör man då detta? Jo, det är flera olika anledningar till att man masserar. Den främsta är förmodligen rehabilitera spänningar i muskelmassan till följd av stress och annat. Om man har spänningar i muskelgrupper så ökar risken för skador vid hög belastning så därför kan även massage syfta till att förebygga skador och därför används massage ofta inom idrotten. Dessa är förmodligen de främsta anledningarna till att massage används idag men man skall ej heller glömma bort att det är väldigt skönt och avslappnande rent allmänt att bli masserad – så många låter sig nog också masseras av den enkla anledningen att det är skönt.

Rent historiskt så har massage förmodligen funnits i en eller annan form i de flesta kulturer. Läser man historien så har exempelvis massagen haft en framträdande roll inom badkulturen hos Orientens folk och i Kina så finns uppgifter om att kejsare för ca 2000 år sedan lät sig masseras för att bli kvitt åkommor som huvudvärk och besvär med hjärta vilket säkerligen var stressrelaterat. I Sverige fick massagen som begrepp spridning runt år 1870 i samband med att läkaren Johan Mezger aktivt började tillämpa massagen som behandlingsmetod. Idag används massagen inom många olika områden och det går att få massage hembesök vilket innebär massage hemma, massage på arbetsplatsen eller massage på olika typer av kliniker. Nedan redogör vi vidare för några olika typer av massage.

Bindvävsmassage

Denna typ av massage innebär att man genom metoden strävar efter att lossa bindväv som vuxit fast. Att göra detta kan vara relativt plågsamt och metoden går under kategorin alternativmedicin vilket innebär att det inte är vetenskapligt fastställt att Bindvävsmassagen defacto gör det som den syftar till, dvs lossar bindväv.

Energimassage

Massagen som går under benämningen Energimassage kallas ibland även den sittande massagen alternativt den offentliga massagen. Den lämpar sig helt enkelt för offentliga platser då klienten har 20 – 30 minuter över och inte behöver ta av sig kläderna. Metoden innebär helt sonika att klienten sätter sig i en särskilt framtagen massagestol i vilken behandlingen utförs. Detta är en gammal metod som funnits i länder såsom Kina, Japan och Indien i flera tusen år. I behandlingen läggs stor fokus på att stimulera akupunkturpunkter längs kroppens energikanaler genom tryck, skakningar och töjningar. Metoden skall upplevas som både avslappnande och energigivande på samma gång.

Presselmassage

En lite nyare typ av massage är den så kallade Presselmassagen. Detta är en metod inom massage som utvecklades av Simeon Pressel som levde mellan 1905 – 1980. Simeon var utbildad såsom antroposofisk läkare. Han utvecklade denna typ av massage i samband med att han satt fången under andra världskriget. Metoden går ut på att varannan gång massera benen och varannan gång massera ryggen. Metoden är att beteckna som alternativmedicin, dvs den är inte vetenskapligt förankrad, men den sägs skapa ”balanser” i kroppen vilket i sin tur kan avhjälpa rubbningar och sjukdomar hos klienten.

Det finns naturligtvis i det närmaste oändligt med information om massage för den vetgirige och vi har inte kunnat täcka allt detta i denna artikel. Vi hoppas dock att artikel kan syfta till att vara en introduktion till ämnet massage och att du, efter att ha läst artikeln, vill lära dig mer om olika metoder inom massage.